Příčná stabilita

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro dlouhé předpjaté prefabrikované nosníky je potřeba posoudit příčnou stabilitu při přepravě stejně jako ve finálním stavu. Přečtěte si tento článek a zjistěte jak je posudek příčné stability implementovaný v IDEA StatiCa Beam

Výpočet příčné stability se v aplikaci provádí podle normy EN 1992-1-1 článku 5.9. 

Jsou analyzovány dvě návrhové situace - trvalá a dočasná, které obsahují odlišné limity posudku. Jestliže nedojde ke splnění podmínek dle článku 5.9 neznamená to, že dojde ke ztrátě stability, ale měli bychom použít vyšší formu analýzy. Vyšší formy analýzy nejsou implementovány v softwaru IDEA StatiCa Beam.


Související články