Předpjatý mostní příčník (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad mostního příčníku s předpětím. Účinky předpětí se modelují pomocí předpínacích kabelů. Model příčníku analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Detail. Metoda CSFM použitá v aplikaci nám poskytuje kompletní posudky včetně omezení napětí, trhlin a deformací.

Vzorové projekty