Požární Odolnost Ocelového Nosníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

1 Vytvořte projekt

Spusťte IDEA StatiCa (stáhněte si nejnovější verzi) a vyberte aplikaci Member.

Vytvořte nový projekt výběrem počáteční šablony, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Vyplňte název, vyberte třídu oceli S355, normu Eurokód, zaškrtněte políčko Požární odolnost a Vytvořit projekt.

Po vytvoření projektu se zobrazí model. 

Pokud navíc potřebujete spočítat Požární odolnost v již existujícím modelu, stačí kliknout na horní lištu Project a v informacích se zobrazí zaškrtávací políčko Požární odolonost

2 Účinky požáru

Dále klikněte pravým tlačítkem myši na Vystavení účinkům požáru a poté klikněte na Přidat expozici požáru

Poté si v části Vystavení účinkům požáru můžeme vybrat, jakým způsobem se bude počítat teplota, buď se vypočítá podle normy EN 1993-1-2 - Cl. 4.2.5, nebo zadáme jednu teplotu ručně pro celý model.

V tomto návodu použijeme možnost Vypočtená a následně nastavíme parametry potřebné pro výpočet, jako je třída požární odolnosti atd. 

Také musíme nastavit vlastnosti Zatížení a změnit Typ posudku na Požární odolnost. 

3 Nastavení Požární odolnosti

Poté můžeme zadat zbývající nastavení pro výpočet. Přejděte do části Nastavení

Klikněte na typ Požární odolnost a vyberte Požární křivka. Zde můžete vybrat třídu požární odolnosti, typ požární křivky atd. 

Pro tento příklad vyberte parametry podle následujícího obrázku.

Následující nastavení Degradace materiálu, kde máte možnost vybrat podle různých norem degradaci materiálu ocelových plechů, šroubů a svarů. 

Zde není co vybírat, protože vše je již vybráno podle normy našeho projektu.

Dále je Protipožární ochrana, zde můžete vybrat, zda použít protipožární ochranu, nebo ne. A následující parametry, jako je typ opláštění, tloušťka protipožární ochrany atd.

Pro tento příklad vyberte parametry podle následujícího obrázku.

A posledním nastavením jsou Šablony, zde máte možnost vytvořit šablony nastavení požárního návrhu. 

4 Výsledky výpočtu

Nyní jsme nastavili všechny potřebné parametry a můžeme zahájit výpočet.

Máme zde výsledky MNA analýzy a můžeme si prohlédnout vypočtenou Teplotu komponent. V závislosti na teplotě byly použity redukční součenitele materiálu, více informací o tom najdete zde.

Poté vybereme LBA analýzu a spustíme Výpočet.

Zobrazí se výsledky výpočtu LBA.

Vyplňte pole pro imperfekci podle následujícího obrázku. A spusťte výpočet GMNIA.

Zde vidíte konečné výsledky výpočtu GMNIA. 

5 Protokol

A nakonec přejděte do části Protokol a nastavte report podle následujícího obrázku a vytvořte protokol. 

Vzorové projekty

Související články

Požární odolnost (22.1)

Požární odolnost – automatický výpočet teploty (23.1)