Proč IDEA StatiCa Detail?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Aplikace IDEA StatiCa Detail byla představena světu v roce 2016. Od této doby přináší uživatelům revoluční nástroj s celou řadou výhod, který šetří jejich čas, zvyšuje produktivitu a bezpečnost při navrhování betonových konstrukcí.

Již léta zkoumáme nové způsoby, jak vyztužit a posoudit nejrůznější betonové průřezy s libovolným zatížením. V roce 2016 jsme začali spolupracovat s jednou z nejlepších technických univerzit na celém světě - ETH Zurich - abychom vytvořili IDEA StatiCa Detail, revoluční nástroj pro návrh betonových konstrukcí s jedinečným solverem, materiálovými modely, grafickým uživatelským rozhraním a výstupny.

Podívejte se na tento úvodní webinář pro seznámení se s klíčovými funkcemi, softwarovou metodou a ověřením výsledků:

IDEA StatiCa Detail umožňuje návrh všech částí konstrukce, které jsou známé jako oblasti diskontinuit. Zejména stěny, ozuby, otvory, krátké konzoly, rámové rohy, příčníky a mnoho dalších.  Poskytuje jasné posudky MSÚ a MSP dle normy s úplnou zprávou a výkazem materiálu. Nejúčinnější pozice výztuže se identifikuje automaticky. 

Inovativní metoda CSFM měnící návrh betonových konstrukcí

Společně s prestižními technickými univerzitami jsme vyvinuli metodu pro analýzu, návrh a posouzení betonových detailů obecného tvaru zatíženy libovolným zatížením. Metoda se nazývá Compatible Stress Field Method (CSFM). Po několika letech bádání, provádění výzkumu a technických příprav byla první verze aplikace naprogramována a vydána.

Jak CSFM funguje

IDEA StatiCa Detail využívá metodu konečných prvků a umožňuje tak překonat limity standardních nástrojů zaměřeny na návrh a posouzení betonových konstrukcí.

  • Nelineární analýza probíhající na pozadí programu.
  • Napětí a přetvoření určeno na principech teorie modifikovaných tlakových polích.
  • Výsledky na výztuži určené na základě modelu taženého pásu  - Tension Chord Model (TCM).
  • Posouzení šířky trhlin a průhybů.
  • Tlakové změkčení.
  • Tahové ztužení.
CSFM model

Validace a verifikace

Výsledky testů potvrzují bezpečnost a spolehlivost CSFM. Teorie a výsledky jsou publikovány v knize Compatible Stress Field Design of Structural Concrete, jejímž autorem je profesor Walter Kaufmann a kolektiv. Navštivte naše webové stránky, kde jsou k nahlédnutí články, srovnávací studie a přehled stávající knihy.

Kniha CSFM - návrh ŽB konstrukcí podle CSFM