Nastavení normy a výpočtu v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Následující článek se zabývá nastavením, které je třeba zkontrolovat nebo upravit před spuštěním výpočtu. Nastavení založená na normě byla pro teď vynechána. V článku se zaměřujeme na nastavení analýzy a sítě.

Chcete-li získat přístup k nastavení, přejděte na Navigátor -> Posudek -> Nastavení v horní liště.

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno Nastavení normy a výpočtu..

Přerušit na mezním přetvoření/prokluzu

Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. O kritériích limitů zastavení si můžete přečíst v následujícím článku.

Nerovnoměrné přírustky

Přírůstky jsou ve výchozím nastavení 10 %. Algoritmus můžete změnit a zvýšit tak rychlost výpočtu.

Počet přírustků

Program může zobrazit výsledky pro zadaný počet přírůstků každého typu zatížení. Na obrázku níže je zobrazeno 10 přírůstků po 10 % trvalého zatížení.

Topologická optimalizace

I pro topologickou optimalizaci je možné nastavit počet přírůstků, dále pak i minimální účinný objem. Chcete-li se dozvědět více o topologické optimalizaci, přečtěte si článek Theoretical background.

Násobek výchozí sítě

Výchozí hodnota násobku je 1,0. Síť vytvořená s tímto násobkem je ověřena a doporučena pro posudky. Pro urychlení výpočtu při optimalizaci je možné násobekl upravit. 

Mezní hodnoty násobku jsou 0,5 (jemná síť) a 5 (hrubá síť).

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fine mesh -> 0.5}}}\]

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Standard mesh -> 1.0}}}\]

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Coarse mesh -> 5.0}}}\]

Vezměte prosím na vědomí, že násobek ovlivňuje síť výztuže i síť betonu. Předchozí obrázky pocházejí ze stejného modelu. Na obrázcích je vidět závislost mezi násobkem a výsledky.

Kromě toho je znázorněno také chování ostrého rohu. Chcete-li se o ostrých rozích dozvědět více, podívejte se na webinář.

Související články

Předepnutý mostní příčník (EN)

Řešení kritických částí ztužujících stěn