Materiálové modely v midas FEA NX

Materiálový model, který je použitý pro betonářskou výztuž a ložiska v midas FEA NX, je ideálně plastický, ale model předpínací výztuže je čistě lineární. 

Co se týče modelu betonu je uvažován model Smeared crack approach, ve kterém je použit model exponenciálního změkčení v  tahové oblasti betonu a Thorenfeldt model betonu v tlaku. Z pohledu přístupu rozvoje trhlin je uvažován model fixní trhliny.  Více se dozvíte ve webináři.