K čemu slouží zadání podpor do projektované polohy?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zadání podpor do projektované polohy určuje hodnotu průhybu v dané fáze výstavby v pozici podpory. Pokud je projektovaná poloha vypnutá, podpory se umístí na deformovanou konstrukci s respektováním historie průhybů. U zapnutí projektované polohy dojde k umístění nulového průhybu v místě podpory a „kompenzace“ předešlého průhybu na základě historie.