Jak získat v midas Civil položku IDEA File v záložce Export

V případě, že se v programu Midas Civil v nabídce Export nezobrazuje položka IDEA File, je nutné spustit soubor CountryCode_old v umístění:          

C:\Program Files\MIDAS\midas Civil\CountryCode_old.exe

V nabídce zvolíme normu Czech a tím docílíme, že se nám bude zobrazovat položka IDEA File v položce export. Tento krok je nutné provést jenom jednou, nastavení zůstanou uložena i pro další projekty.