Jak zadat absolutní hodnotu tlakové pevnosti betonu pro fázi místo času?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Potřebujete navrhnout nosník, který je předpjatý ve stáří nižším než 3 dny? Tento článek vám ukáže, kde můžete nastavit hodnotu pevnosti betonu v tlaku ve fázi aplikace předpětí.

Pokud měříte vývoj parametrů betonu v čase, můžete v aplikaci IDEA StatiCa Beam zadat jejich absolutní hodnoty ve fázi předpětí. Software automaticky vypočítá ekvivalentní čas pro daný parametr betonu. To nám umožňuje předpínat betonové pruty se stářím do 3 dnů s vývojem pevnosti v tlaku nebo modulu pružnosti podle odstavce 3.1.2 (5).

Po zaškrtnutí políčka fck budete moci zadat jeho uživatelem zadanou hodnotu.

Nebo je možné zadat v této fázi hodnotu modulu pružnosti.

Tyto hodnoty nelze kombinovat.

Související články