Geometrie převázky v midas NX+

Midas NX+ nabízí možnost vytváření komplexních geometrií pomocí uživatelsky přívětivého uživatelského prostředí. 

Nejprve se vytvoří geometrie pilot pomocí kruhových křivek a posléze geometre převázky pomocí obdélníkové křivky. Pro kopírování ploch pilot je použita funkce rotace kolem globální osy Z.

Vytváření komplexních geometrií jsme představovali na jednom z našich webinářů. Můžete se na tuto funkci podívat v nahrávce z tohoto webináře: