Export nosníku do IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Článek vysvětluje, jak exportovat nosníky do aplikace IDEA StatiCa Detail s definovanými zatěžovacími stavy a kombinacemi. Jako bonus zde najdete postup, jak postupovat se softwarem třetích stran prostřednictvím prostředí BIM.

Export geometrie nosníku do IDEA StatiCa Detail

Export umožňuje přenést buď část, nebo celý nosník. Výběr závisí na uživateli a oblasti diskontinuity, která má být analyzována. 

Doporučení:

  • Předpjaté nosníky a nosníky s otvory by se měly exportovat jako celek.
  • Ozuby nebo nosníky s otvorem uprostřed lze exportovat jako části.

Podívejte se, jak exportovat nosník do aplikace IDEA StatiCa Detail, jak bylo zaznamenáno na jednom z našich webinářů:

Export zatěžovacích stavů a kombinací do aplikace Detail

Při exportu zatěžovacích stavů a kombinací do aplikace IDEA StatiCa Detail máte dvě možnosti. První možností je exportovat pouze zatěžovací stavy a poté vytvořit kombinace zatížení přímo v aplikaci. Uživatelsky přívětivější je exportovat vytvořené kombinace z aplikace Beam. Je třeba mít na paměti, že reologie se do Detailu neexportuje, takže kombinace získáte bez reologických účinků.

Podívejte se na krátký příklad exportu zatěžovacích stavů a kombinací z jednoho z našich webinářů:    

 Export nosníku do IDEA StatiCa Detail ze softwaru třetích stran

Starší forma BIM linku podporuje tyto tři FEA softwary : 

  •  Midas Civil
  •  Scia Engineer
  •  Axis VM

Export nosníku do IDEA StatiCa Detail, představený na webináři, funguje na obdobně pro výše uvedené softwary. 

Související články