Export geometrie do aplikace IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud exportujete geometrii nosníku do aplikace IDEA StatiCa Detail, můžete si vybrat, zda budete přenášet celý nosník nebo pouze vybranou část. tato volba závisí  především na uživateli a také na oblasti diskontinuity. 

Pro nosník s mnoha otvory je vhodnější forma exportu celého nosníku. Pokud ale pracuejte například s ozubem s otvorem blízko podpoře, je vhodnější exportovat pouze tu část nosníku, kde bude samotná analýza díky výseku konstrukce a menšímu počtu konečných prvků rychlejší.

Podívejte se na video z našeho webináře, kde byly možnosti exportu nosníku ukazovány.