Connection Browser – nová knihovna návrhů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Představujeme nový Connection Browser! Tento jedinečný nástroj vám pomůže najít vhodné konstrukční řešení z knihovny předdefinovaných návrhů a ihned jej použít. Connection Browser pracuje se třemi databázemi ocelových přípojů.

Pozn.: Connection Browser je od verze 23.0 (duben 2023) přejmenován na Connection Library.

První z nich je sada definovaná aplikací IDEA StatiCa v každé instalaci. Druhou je sada návrhů přípojů vytvořených a uložených uživatelem. Třetí bude firemní sada přípojů, kterou si může vytvořit a udržovat každý z našich zákazníků (ta bude přidána v jedné z aktualizací verze 21.1, která vyjde za několik týdnů).

Connection Browser vám umožňuje najít vhodné konstrukční řešení z knihovny předdefinovaných návrhů a přímo jej použít na vaše prvky. Connection Browser v budoucnu nahradí starého Správce šablon. Prozatím však najdete oba v horní liště vedle sebe.

Pro Connection Browser jsou určena tři nová tlačítka. Tlačítko Návrh otevře Connection Browser, tedy obecnou knihovnu uložených návrhů. Můžete přímo procházet dostupné návrhy pro všechny aktuální pruty v dané geometrii přípoje.

U nestandardních geometrií se pokuste vybrat pouze podmnožinu (tj. dva nebo tři) prvky najednou. Přepněte geometrii na výběr a pomocí myši a podržením klávesy CTRL vyberte více prutů ve scéně. Výběr potvrďte klávesou Enter, mezerníkem nebo pravým tlačítkem myši. Na základě vašeho výběru bude knihovna filtrovat geometrie.

Jakmile najdete vhodný design, aplikuje se přímo na vybranou část přípoje.

Chcete-li zobrazit úplný obsah knihovny, přepněte položku Geometrie na hodnotu Žádná. Návrhy můžete také filtrovat podle různých kritérií: zapnout/vypnout výchozí knihovnu návrhů IDEA StatiCa nebo vaši vlastní (uživatelem vytvořenou) sadu návrhů.

Zároveň můžete do knihovny přidat libovolný vlastní návrh, a to příkazem Publikovat v pásu karet. V následujícím dialogu můžete vybrat skupinu návrhů (Connection Design Set – CDS), do které bude návrh uložen.  V tuto chvíli bude návrh zařazen do soukromé knihovny uživatele (User Data Set). V budoucích verzích IDEA StatiCa přibydou další (možnost sdílení návrhů atd.).

Nově přidaný vlastní návrh bude k dispozici v Connection Browseru (v dialogu Návrh) pro další použití ve vaší práci.

Connection Browser

Všechny položky návrhu uživatelských přípojů lze spravovat pomocí příkazu Správa na pásu karet: návrhy lze snadno mazat a upravovat (v současné verzi lze upravovat pouze název a verzi, brzy přibydou další možnosti).

Migrace stávajících šablon – současná funkce pro šablony v IDEA StatiCa Connection bude postupně nahrazena Connection Browserem. Doporučujeme všem uživatelům, aby si své aktuální šablony uložili jako své osobní návrhy v Connection Browseru.

K dispozici v edicích IDEA StatiCa Steel Expert a Enhanced.

Související články

Firemní sada styčníků & výběr prvků v Connection Browseru

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1