Až čtyřnásobně rychlejší CSFM řešič

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Inovativní návrh a posouzení železobetonových a předpjatých oblastí diskontinuit lze provést pomocí CSFM analýzy implementované do aplikace IDEA StatiCa Detail.

V téměř každé nové verzi programu IDEA StatiCa oznamujeme zrychlení CSFM výpočtu. Nyní vám vysvětlíme, jak je to možné. Stále existují nové způsoby, jak zrychlit proces výpočtu. Po kliknutí na tlačítko Výpočet v aplikaci IDEA StatiCa Detail se provede několik akcí:

  • Příprava CSFM modelu (tvorba sítě betonového prvku, zjištění výztužení a propojení betonových a ocelových entit pomocí MPC elementů a soudržných elementů) - preprocesor

V minulé verzi jsme se zaměřili na preprocesor. Příprava dat je nezbytnou součástí CSFM analýzy. Čím složitější jsou oblasti diskontinuit, tím složitější a časově náročnější je právě tato část výpočtu. Proto neustále vylepšujeme algoritmy pro tvorbu sítě a sestavování modelu konečných prvků. O tomto procesu se dozvíte více v předchozích novinkách programu IDEA StatiCa.

Tentokrát jsme se zaměřili na část solveru. Implementovali jsme nový materiálový model zohledňující Poissonovo číslo. Díky tomuto upravenému materiálovému modelu je výpočet stabilnější a vyžaduje méně iterací, což vede k jeho zrychlení. Další zrychlení výpočtu je způsobeno lepší kontrolou divergence modelu a vylepšenými algoritmy pro sestavení matic tuhosti.

Nejvýraznější zrychlení solveru lze zjistit u modelů předpjatých konstrukcí a projektů obsahujících více zatěžovacích stavů nebo kombinací. CSFM solver je nyní až čtyřnásobně rychlejší než v předchozích verzích. Níže naleznete graf se srovnáním doby výpočtu mezi verzemi IDEA StatiCa 21.1.4 a 22.0

Dostupné v edicích Concrete Enhanced a Prestressing Enhanced aplikace IDEA StatiCa.

Související články