Zrychlení řešiče IDEA StatiCa při navrhování a posuzování betonových konstrukcí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Zásadním prvkem pro efektivní práci stavebního inženýra je rychlý výpočet společně s uživatelsky přívětivým prostředím a přehledným zobrazením výsledků. Nová verze přináší výrazné zrychlení řešiče při návrhu a posouzení betonových konstrukcí.

Nový výpočet stupně vyztužení

Nový algoritmus výpočtu stupně vyztužení v aplikaci IDEA StatiCa Detail výrazně vylepšuje rychlost analýzy a zkracuje dobu výpočtu přibližně o 30 %.

Nový výpočet stupně vyztužení

Vylepšená síť okolo kruhových otvorů

V nové verzi byla vylepšena tvorba sítě konečných prvků okolo kruhových otvorů konstrukce. Výsledkem je rychlejší výpočet a lepší konvergence při zachování přesnosti výsledků z předchozích verzí.

Vylepšená síť okolo kruhových otvorů

Zrychlení CSFM analýzy je dostupné ve edicích Concrete Enhanced a Prestressing Enhanced programu IDEA StatiCa.