Webináře

Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně
185 výsledků

Složitý přípoj nemusí být komplikovaný

Zatížení nelineární změnou teploty v midas Civil

Co je nového v IDEA StatiCa 23.0

Boulení - důležitá součást posuzování přípojů

Jak navrhnout a posoudit převázku pilot

Řešení kritických částí ztužujících stěn

Co je nového v IDEA StatiCa 22.1

Posouzení příčně předepnutého mostního příčníku

Letmo betonovaný most přes řeku Mži

Nesymetrická vaznice – Komplexní posouzení

Jak posoudit stěnový nosník

Jak se vypořádat s krátkými konzolami

Jak vyřešit prostupy v nosníku

Složitý projekt? Sdílejte práci s kolegy

Posuďte jakýkoliv architektonický tvar

Modelování spřažených mostů

Co je nového v IDEA StatiCa 22.0

Vymáčkněte z modelování přípojů maximum

Posouzení stěn a stěnových nosníků

Posouzení ocelových prvků citlivých na ztrátu stability

Dynamická analýza nové Trojské lávky v Praze