Zatížení nelineární změnou teploty v midas Civil

    Datum webináře:

  • 2023-05-16T11:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Teorie týkající se zatížení nerovnoměrnou změnou teploty po výšce průřezu
  • Rozdíl mezi lineární a nelineární změnou teploty, reziduální napětí
  • Přístup Eurokódu k zatížení teplotou
  • Jak zadat nelineární změnu teploty do programu midas Civil
  • Časté chyby při analýze zatížení nelineární změnou teploty

Přednášející

Pavel Kaláb
Pavel Kaláb Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Martin Pernica
Martin Pernica Konzultant
IDEA StatiCa
Teplotní změny mohou vyvodit řádově stejná napětí jako stálá a proměnná zatížení a zejména u mostních konstrukcí je důležité zohlednit jejich vliv. Často jsou však teplotní zatížení analyzována nepřesně a zjednodušeně, protože dříve nebyl k dispozici odpovídající nástroj pro korektní výpočet.

Midas Civil umožňuje zadat a analyzovat obecný nelineární průběh zatížení teplotou po průřezu, tak jak pro mosty vyžaduje Eurokód 1991-1-5 a česká národní příloha.

Během webináře shrneme teorii týkající se zatížení obecným průběhem teploty po průřezu. Zopakujeme si, co jsou to samorovnovážná reziduální napětí a rozebereme rozdíly v odezvě staticky určité a staticky neurčité konstrukce.

Na příkladu předpjatého nosníku s průřezem tvaru I si ukážeme, jak správně zadat nelineární teplotu do programu a porovnáme si ruční výpočet a výstupy z programu. Dozvíte se také, jak se vyvarovat nejčastějším chybám, se kterými se setkáváme v rámci centra podpory uživatelů Midas Civil.

Záznam webináře