System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

Stantec (Kanada)

Stantec, Longueuil, Quebec - Longueuil okancelář je jedna z největších v Quebecu. Dnes se zde účastní více než 300 odborníků v multidisciplinárním inženýrství a urbanistických týmech, které jsou podporovány rozsáhlými znalostmi prostředí a více než padesátiletým know-how.

Naši pracovníci přistupují ke každému projektu s novou perspektivou a kombinují své odborné znalosti a navrhují integrované a kreativní řešení přizpůsobená potřebám svých klientů. S tisíci místních a mezinárodních projektů pod našimi pásy, náš tým rozvíjí vitalitu a rozmanitost společnosti Longueuil a vytváří tak silná, udržitelná společenství.

Jsme aktivními členy komunity, ve které působíme, a jsme hrdí na náš přínos ke strukturování projektů, které formují Longueuil a celou provincii.

Zákaznické případové studie

Přemostění v St-Jacques, Quebec, Kanada
Přemostění v St-Jacques, Quebec, Kanada