Modernizace historického příhradového mostu v Norsku

Møre og Romsdal | Norsko
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Renovace ocelového silničního příhradového mostu Nisja z roku 1933 v obci Sunndal, Møre og Romsdal v Norsku vyžadovala náročnou kombinaci památkové péče a moderního stavebního inženýrství. Úkolem projektu, který vedl inženýr Herman Hagen Horvei, bylo obnovit tuto historickou památku tak, aby splňovala požadavky současných norem. Výběr softwaru IDEA StatiCa byl strategickým rozhodnutím. Programy IDEA StatiCa byly zvoleny nejen díky své přesnosti výpočtů a efektivitě pracovních postupů, ale i schopnosti zmírnění rizik při posuzování složitějších konstrukcí.

O projektu

Herman Hagen Horvei, statik a konzultant společnosti Aas-Jakobsen, vedl projekt posouzení a zesílení mostu ve středním Norsku. Historický příhradový most z roku 1933 vyžadoval podrobný statický přepočet, aby vyhovoval současným technickým normám. Navzdory neúplné původní dokumentaci a stáří mostu se společnost Aas-Jakobsen pustila do tohoto ambiciózního projektu obnovy a posílení integrity mostu.

Inženýrské výzvy

Hlavní překážkou projektu byla absence původních stavebních výkresů. Kromě toho bylo pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti mostu nejdůležitější přesně vymodelovat staré přípoje. Přibližně 60 % práce bylo věnováno posudkům přípojů. Vzhledem k jejich jedinečné povaze a různým konfiguracím podél mostu bylo nutné vše manuálně prověřovat a modelovat.

Aby tým kolem Hermana Hagena Horveie překonal tyto výzvy, využil pokročilé simulační a vizualizační schopnosti IDEA StatiCa Connection. Propojení BIM se STAAD.Pro usnadnilo bezproblémovou spolupráci a sdílení dat v rámci projektového týmu, což se ukázalo jako klíčové při překonávání rozdílů mezi starými návrhy a moderními inženýrskými standardy.

Řešení a výsledky

Práce v IDEA StatiCa sice vyžadovala počáteční časovou investici, ale výsledkem byly přesnější závěry než zjednodušené výpočty, které mohly být zavádějící. Projekt zabral několik týdnů pečlivého modelování a posuzování, což dokazuje efektivitu systému IDEA StatiCa při řešení složitých úkolů.

IDEA StatiCa umožnila týmu přesně modelovat složité kloubové spoje, které mají zásadní význam pro bezpečnost a funkčnost mostu.
Herman Hagen Horvei
Herman Hagen Horvei
Statik - konzultant –

Schopnost softwaru zpracovávat podrobné výpočty a vizualizovat složité spoje se ukázala jako zásadní pro vyvození přesných závěrů a zabránění přílišnému zjednodušení, které by mohlo vést k nesprávným předpokladům o konstrukční integritě mostu.

V rámci projektu bylo modelováno přibližně 27 unikátních přípojů, přičemž některé z nich byly vzájemnými variacemi.

Na obrázku níže je nové řešení přípoje krajního polorámu, které bylo pro most navrženo za účelem zvýšení podjezdné výšky. Díky IDEA StatiCa bylo prověřeno, že toto řešení je vyhovující pro přenos bočních zatížení od větru.

Na dalším obrázku je montážní přípoj spodního pásu s napojemím diagonál a svislic. Na základě původních výkresů nebylo snadné určit, jak byl přípoj navržen a proveden (viz výkres níže). Použití programu IDEA StatiCa jako vizualizačního nástroje proto velmi pomohlo k ujištění, že jsou výkresy správně interpretovány.

Docela nás překvapilo, že některé přípoje měly velké využití, což dokazuje, že použití IDEA StatiCa bylo opodstatněné.
Herman Hagen Horvei
Herman Hagen Horvei
Stavební konzultant - inženýr –


Analýza v IDEA StatiCa odhalila v rozporu s původními předpoklady nečekaně vysoké využití některých přípojů. Potvrdil se tak význam nutnosti přípoje v podobných projektech posuzovat. Přehledné grafické výstupy z programu IDEA StatiCa pomohly přesvědčit klienta o složitosti a nezbytnosti projektu.

Preciznost softwaru IDEA StatiCa při analýze složitých kloubových přípojů byla pro nás přelomovová.
Herman Hagen Horvei
Herman Hagen Horvei
Statik - konzultant –

Navíc díky uživatelsky přívětivému rozhraní aplikace IDEA StatiCa a generování komplexních posudků byla komunikace se zúčastněnými stranami mnohem efektivnější, což usnadnilo prezentování složitých detailů návrhu a zdůvodnění složitosti a nezbytnosti projektu.

Závěrem lze říci, že aplikace IDEA StatiCa byla v tomto projektu naprosto klíčová a umožnila efektivní optimalizaci konstrukce, což v konečném důsledku vedlo k úspoře materiálu a času. Komplexní analytické schopnosti softwaru spolu s vylepšenými vizualizačními a nástroji na posudky umožnily důkladnější a přesnější pochopení konstrukce mostu, což bylo pro tento rozsáhlý projekt modernizace zásadní.

O společnosti Aas-Jakobsen

Společnost Aas-Jakobsen je přední stavební a poradenská firma, která se specializuje na pozemní stavitelství a zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky v řadě oborů. Vyhledáváme zakázky zahrnující výzvy v rámci jedné i více disciplín. Naším cílem je dosahovat nejlepších výsledků pro naše klienty, s čímž nám pomáhá naše vysoká úroveň kvality a odbornosti.

Přijímáme zakázky po celém Norsku, od malých a jednoduchých zakázek až po velké, komplexní a multidisciplinární projekty. Multidisciplinární projekt vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky ve všech oborech. Kromě toho, že zaměstnáváme širokou škálu vlastních specialistů, spolupracujeme také s nejlepšími firmami v daných oborech. Díky tomu můžeme nabízet řešení, které zahrnuje celé spektrum disciplín.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Zahajte zkušební verzi ještě dnes a užijte si 14 dní plného přístupu zdarma.

DALŠÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Obloukový železniční most, Jetetice

Střešní konstrukce stadionu AFAS

Multifunkční budova Halle des Saveurs v Paříži

Nosná konstrukce pro podporu fasády