System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

NOVUM Structures (UK)

Velká Británie | http://novumstructures.com/
Novum je mezinárodní dodavatel inovativních architektonických konstrukcí a jejich zastřešení se specializací na konstrukci + membránu + zasklení. Novum kontraktuje kompletní inženýring, výrobu, dodávku a výstavbu většiny projektů, které provádí. Inženýring, materiál a odborný dohled jsou také k dispozici. V Evropě nabízí služby pro správu nemovitostí pro údržbu, opravy, prohlídky a další.


Zákaznické případové studie

Fasádní přípoje na nemocnici Midland Metropolitan, Velká Británie
Fasádní přípoje na nemocnici Midland Metropolitan, Velká Británie

Zajímavé projekty tohoto zákazníka

Midland Metropolitan Hospital, Smethwick