Základní principy IDEA StatiCa Connection

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Program IDEA StatiCa Connection před pár lety změnil pojem navrhování ocelových přípojů s jasným poselstvím - přinést uživateli softwarový nástroj co nejjednodušší na ovládání a s co nejsofistikovanějším řešením uvnitř. Ačkoli je jeho používání snadné, existuje několik zásad, které by měl mít statik vždy na paměti.

Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní IDEA StatiCa Connection umožňuje inženýrům efektivně pracovat na jednoduchých jednotlivých přípojích i na složitých projektech s těmito prvky. Rychlé a přehledné zadání a automatizace CBFEM analýzy s jasným přehledem výsledků nenechávají prostor pro slepé uličky nebo chyby v procesu.

Neusínejme však na vavřínech, stále se jedná o nástroj určený pro statiky, kteří musí brát v úvahu několik faktů a pravidel při navrhování ocelových konstrukcí. Na co by tedy neměli zapomenout při práci na návrhu přípojů?

Odpovědi najdete na webové stránce Základní principy IDEA StatiCa Connection (angl.). Zde jsou shrnuté základní poznatky, které každému uživateli IDEA Statica Connection více než doporučujeme projít. Pojďme si tedy některé nejduležitější připomenout.

Model styčníku se skládá z jednoho uzlu

Častou otázkou, na kterou se naši uživatelé ptají, je, jak složitý může být model styčníku. I když tvrdíme, že neexistují žádná omezení v topologii nebo zatížení, s ohledem na inženýrský přístup přece jen nějaká omezení jsou. Jinými slovy, prutový model skládající se z uzlu a připojených nosníků a sloupů ve vašem výpočetním softwaru (SCIA Engineer, AxisVM) musí odpovídat skutečnému modelu styčníku použitému v IDEA StatiCa Connection.

síly ve styčníku, strukturální model

Účinky zatížení, které zadáváte, jsou uzlové vnitřní síly

Dalším častým nedorozuměním je zadání zatížení pro analýzu přípojů. Jedná se o vnitřní síly, které získáme jako výsledky z prutového modelu, a poté je zde použijeme pro analýzu připojů a jejich následné posouzení. Podle zákonitostí statiky musí být vnitřní síly v uzlu v rovnováze, což znamená, že pokud je sečteme v každém směru, výsledkem je nula. Ve většině případů tedy nechme zapnutá Zatížení v rovnováze a zadejme vnitřní síly pro každý prut. Poté můžeme vizuálně zkontrolovat, zda tabulka nevyvážených sil zobrazuje opravdu jen nuly.

síly v nosníku, síly ve styčníku

Pozici smykové síly lze posunout

Ve výchozím nastavení jsou vnitřní síly na styčníku umístěny v uzlu, stejně jako v prutovém modelu. Program však umožňuje více možností umístění polohy smykové síly. To je nezbytné pro analýzu a správné posouzení např. kloubového přípoje na žiletku, pokud je nulový ohybový moment ve šroubech nebo ve svaru.

Síly v nosníku, síly ve styčníku, síly ve spojích

Abychom vás drželi na správné cestě, máme pro vás další materiály ke čtení a sledování. Z mnoha videí a záznamů webinářů jsme zde pro vás vybrali ty nejzajímavější na toto téma:

Jak sestavit správný analytický model

Jako inženýři zodpovědní za své výpočty si musíme být jistí správností našich analytických modelů. Už jste někdy pochybovali o svých modelech v IDEA StatiCa Connection a položili si otázku - je toto opravdu správně? V nahrávce tohoto webináře se dozvíte více o pojmech jako jsou singularita, rovnováha na styčníku a délka prutů.

Letní webináře - Jeden nebo dva styčníky?

Podívejte se na nahrávku krátkého webináře o tom, jak se vypořádat s modely sestávajícími z více uzlů a jak jsou zde aplikovány vnitřní síly. U složítého styčníku se dozvíte více o zadání účinků zatížení, jak vstupují do výpočtu a posudků a proč byste měli mít síly v rovnováze. Podíváme se i na složitý styčník tvořený dvěma uzly, rozdělíme ho na dva samostané modely a porovnáme výsledky, abychom ukázali správný postup.

Letní webináře – Jak posuzovat předpjaté šrouby

Webinář z letní série vysvětluje, jak efektivně zvládnout problematiku posudků předpjatých šroubů v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Konkrétně se na předpětí šroubů podíváme z pohledu Eurokódu na dvou příkladech - příhradovém vazníku a styčníku ztužidla. Namodelujeme a posoudíme styčník dle kategorie šroubových spojů B – spoj odolný na prokluz v mezním stavu použitelnosti i C – spoj odolný na prokluz v mezním stavu únosnosti.

Co dál? Prohlédněte si další obsahu na našem YouTube kanálu IDEA StatiCa nebo si prohlížejte krátké a cílené články z knihovny článků v online centru podpory. Pokud máte nějaké potíže, můžete kontaktovat náš helpdesk prostřednictvím uživatelského portálu.

Pokud jste se dočetli až sem, už vás nemůžou minout jen samé zelené výsledky posudků ve vašich protokolech. Spočítejte, co jste včera museli odhadovat!