Letní webináře – Jak posuzovat předpjaté šrouby

    Datum webináře:

  • 2020-07-07T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Návrh a posouzení předpjatých šroubů v IDEA StatiCa Connection
  • Doporučení EN normy pro předpjaté šrouby a její implementace 
  • Kategorie předpjatých šroubů
  • Posudek na mezní stav únosnosti i použitelnosti

Přednášející

Vít Hurčík
Vít Hurčík Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Předpjaté nebo také třecí šrouby jsou používány jako vysokopevnostní spojovací prostředky ocelových konstrukcí. Předpětí poskytuje řadu výhod, jako vyšší tuhost, odolnost proti prokluzu, odolnost vůči cyklickému namáhání a další. Na druhou stranu předpětí klade vyšší nároky na posudky i montáž.

Připojte se na první webinář z letní série a podívejte se, jak efektivně zvládnout problematiku posudků předpjatých šroubů v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Konkrétně se na předpětí šroubů podíváme z pohledu Eurokódu na dvou příkladech - příhradovém vazníku a styčníku ztužidla.

Příklad 1 - Montážní styk pásu příhradového vazníku

Namodelujeme a posoudíme styčník dle kategorie šroubových spojů B – spoj odolný na prokluz v mezním stavu použitelnosti.

Příklad 2 - Styčník ztužidla

Vytvoříme a posoudíme spoj s kategorií šroubových spojů C – spoj odolný na prokluz v mezním stavu únosnosti.

Záznam webináře