Topologická optimalizace pro železobetonové konstrukce

Topologická optimalizace je jednou z funkcí IDEA StatiCa Detail, které uživatelům pomáhají s návrhem a ideálním umístěním výztuže železobetonových konstrukcí.

Optimalizace topologie je vynikající nástroj pro modelování složitějších tvarů, neobvyklého rozložení zatížení nebo nezvyklého umístění prvku v rámci celé konstrukce.

Výsledkem této kalkulace je topologie tlakových polí a tažených oblastí. Na základě výsledku výpočtu se potom uživatel může rozhodnout, kde je nejvhodnější místo pro vyztužení a jaký typ výztuže pro danou oblast zvolit. Takto vyztužený prvek pak následně může podrobit různým typům posudků.

Výpočetní algoritmus funkce topologické optimalizace používá inovativní metodu CSFM (Compatible stress field method) a počítá s různými efektivními objemy konstrukce (20 %, 40 %, 60 %, 80 %). Následně v několika iteracích umisťuje a kombinuje tyto objemy tak, aby vytvořená konstrukce byla co nejtužší.

Pokud se chcete naučit využívat funkci Topologická optimalizace co nejefektivněji, doporučujeme podívat se na nahrávku z našeho webináře, která se věnuje tématu vyztužení železobetonových konstrukcí v programu IDEA StatiCa Detail.

Vyzkoušejte si program IDEA StatiCa na vlastní kůži – zažádejte si o 14-denní zkušební verzi zdarma a užijte si všechny dostupné funkce a aplikace.