Momentový přípoj... od teorie k praxi!

Velmi rádi sdílíme příspěvky našich uživatelů i těch, kteří se rozhodli podrobit náš software podrobnější analýze. Jedním z takových je Eduardo Nuñez Castellanos, který na svém LinkedIn účtu napsal:

"Na obrázku vidíte část studie, která proběhla na University of Chile pod vedením Dr. Ricardo Herrera a na které jsem se mohl také podílet. Studie měla za cíl analyzovat ohybovou únosnost přípoje, a to pomocí jak numerických, tak experimentálních metod, a výsledky porovnat s normou AISC-341.

V rámci studie jsem se rozhodl ověřit výsledky komerčního softwaru IDEA StatiCa, který takovéto přípoje dokáže navrhnout a posoudit.

Výsledky jsou ohromující... napětí, plastické přetvoření, stabilita a vyhodnocené módy porušení odpovídají výsledkům z experimentu. 

Už jen pro toto všechno je tento software fenomenální... vyhodnotit ale toto všechno v méně než 3 minutách dle normy AISC-2016 a navíc možnost propojení s Tekou? Je to zkrátka ideální nástroj."