Kapacitní návrh na seismické zatížení v IDEA StatiCa Connection

Kapacitní návrh pro posouzení seismického zatížení styčníku je zcela novou součástí IDEA StatiCa Connection ve verzi 10.

Kapacitní návrh nově nahrazuje stávající Posudek na únosnost připojeného prvku. Pomocí analýzy můžete posoudit styčník na seismické zatížení, a to pro libovolnou oblast na světě, protože je možné jednoduchým způsobem měnit normově závislé veličiny.

Byla zavedena nová výrobní operace Disipativní prvek, která umožňuje pro prvky nebo plechy aplikovat součinitel navýšení pevnosti. Současně s tímto je aplikován součinitel zohledňující tahové zpevnění. Tyto normově závislé faktory lze měnit. Po provedení analýzy lze dokázat pozici plastického kloubu v předpokládaném místě výskytu.

Kapacitní návrh je k dispozici pro všechny dostupné normy (EN, AISC, CISC, AS, SP).

Podívejte se na video, ve kterém představujeme základní možnosti použití Kapacitního návrhu v IDEA StatiCa Connection: