Hromadný výběr styčníků v MKP i CAD aplikacích

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
O tom, jak vám naše BIM propojení mohou ušetřit čas, jsme toho napsali dost a dost. Díky BIM linkům s jinými softwary nemusíte ztrácet čas modelováním ocelových přípojů ani manuálním zadáváním zatížení. S novými funkcemi hromadného výběru, které jse představili ve verzích 20 a 20.1, získávají tyto časové úspory další rozměr.

Myslím, že podrobné představování IDEA Statica Code-check managera by bylo jen plýtváním vaším časem. Tento BIM plugin vám již několik let pomáhá spravovat a synchronizovat statické elementy (styčníky, prvky) importované do IDEA StatiCa z jiných MKP nebo CAD programů. 

Jak jsme zmínili v jednom z našich předchozích příspěvků, použití importovaných dat z jiné aplikace namísto modelování nebo zatěžování přípojů od nuly vám může ušetřit 5-15% času stráveného na návrhu připojení v závislosti na tom, zda používáte BIM propojení s CAD programem ( 5-10%) nebo MKP (10-15%). S novou funkcí hromadného importu můžete tuto časovou úsporu dokonce zdvojnásobit.

Hromadný výběr a export z MKP programů

Import z FEM aplikací je nyní jednodušší než dříve, protože je možné pomocí hromadného výběru zvolit větší část konstrukce obsahující více styčníků a jedním příkazem v Code-check manager importovat všechny zvolené styčníky v jednom kroku. IDEA StatiCa se během instalace automaticky integruje do vašeho softwaru.

Stačí jen přetažením myši vybrat hromadně požadované uzly a kliknutím na tlačítko Styčník naimportujete najednou všechna data. Po otevření a navržení importovaných styčníků můžete spustit hromadnou analýzu a posoudit všechny přípoje najednou.

Podívejte se, jak to funguje

Podívejte se na část jednoho z našich webinářů, na kterém jsme možnost hromadného výběru ukazovali v propojení s programem Robot Structural Analysis. 

Navíc pokud v prutovém modelu něco změníte (např. kombinaci zatížení, průřez nosníku), můžete jediným kliknutím na tlačítko Synchronizace nahrát nová data do všech styčníků v seznamu a přitom zachováte hotový návrh přípojů. 

V případě zájmu o další informace doporučuje přečíst článek Vícenásobný výběr a export z FEM aplikací.

Na konci celéhprocesu můžete sloučit data, která jste importovali do IDEA StatiCa ze svého MKP programu, a zkombinovat je s dalšími  zdroji a vstupy.

Funkce hromadného exportu z MKP programů je dostupná ve všech balíčcích IDEA StatiCa Steel. Hromadný výpočet a Synchronizace jsou součástí pouze balíčku Enhanced. 

Hromadný výběr a export z CAD programů

S příchodem nové verze IDEA StatiCa 20.1, která byla představena v říjnu 2020, došlo i na vylepšení Code-check managera o možnost hromadného výběru z globálního CAD modelu.

Ve vašem CAD softwaru najdete nové tlačítko Export pro výběr individuálního nebo hromadného exportu připojení. Jedním tahem myši můžete vybrat správnou část struktury ocelového rámu. Výběr je analyzován a spojení jsou identifikována a přidána.

Tato funkce je k dispozici pro všechny tři hlavní CAD software s IDEA StatiCa BIM linkem -  Tekla Structures, Autodesk Advance Steel a Autodesk Revit

Podívejte se, jak to funguje

Podívejte se na část produktového webináře, v rámci kterého jsme právě funkci hromadného výběru a exportu představovali na projektu modelovaném v prgramu Tekla Structures. 

V každém případě je ale dobré si uvědomit, že export z CAD aplikací má také nějaká omezení. Více o těchto omezeních opě najdete v našem Centru podpory, konkrétně v článcích věnovaných omezením v programu Tekla Structures a Autodesk Advance Steel.

Vyzkoušejte si to sami

Funkce hromadného výběru z CAD aplikací je dostupná v nejnovější verzi IDEA StatiCa 20.1. Nejlepší možností, jak si tuto funkci vyzkoušet, je stáhnout si tuto novou verzi a požádat o 14denní zkušební verzi. 

Takže – šetřete si kliknutí myší na počítačové hry a užijte si rychlé a efektivní hromadný výběr a export styčníků do vašich statických projektů.