FEM model v IDEA StatiCa Detail

Náš model se skládá z několika entit, které mají za úkol vystihnout všechny efekty, které je nezbytné popsat a namodelovat tak, aby bylo možné provést důkladný posudek dle platných norem.

Jak pracuje náš model se můžete dozvědět v našem Centru dokumentů.

Kapitola 1 - Geometrický model:

https://dokumenty.ideastatica.com/Content/06_Detail/TB/IDEA%20Detail%20Theoretical%20Manual_CZ_ver_9.pdf