Evoluce v navrhování styčníků – Connection Browser

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Představte si nástroj, kterému dáte data k vaší ocelové konstrukci jako holá geometrie a zatížení, a na jedno kliknutí dostanete perfektně navržené, optimalizované a posouzené přípoje. A teď si to představte na tom projektu a všech jeho styčnících, který máte dneska na stole. Není to úžasná fantazie?

Pozn.: Connection Browser je od verze 23.0 (duben 2023) přejmenován na Connection Library.

Ale pozor, přestaňte fantazírovat! Už dnes používáte BIM propojení, víte, co je to strojové učení, a slyšeli jste o velkých cloudových datech. Tak fajn, teď je všechny dejte zapéct dohromady do vyvojářské pece, chvíli počkejte a voilà – fantazie je na vašem počítači. Není to dočista realistická představa?

IDEA StatiCa to udělá za Vás!

Totiž, my už na tom ve skutečnosti pracujeme. A prvním krokem na cestě do cíle je Connection Browser, který jsme představili ve verzi IDEA StatiCa 21.1. A k čemu to vlastně je? Browser můžete využít na tři způsoby, pojďme si je projít.

1) Obecná návrhová sada - okamžité řešení vždy po ruce

Návrhová sada IDEA StatiCa vám poskytne vhodné návrhové řešení z cloudové databáze předdefinovaných návrhů, které můžete hned aplikovat. Jinými slovy, máte knihovnu různých přípojů pro všechny možné topologie styčníku. Nezáleží na tom, zda máte navrhnout jedjoduchý přípoj nosník a sloup s I průřezy, nebo přípoje na prostorovém styčníku skládajícím se z osmi prutů. Neztrácejte čas navrhováním toho, co již bylo navrženo!

Prozatím je tato cloudová knihovna spuštěna se základními sadami nývrhových šablon. V čase se bude neustále rozrůstat, takže tato otevřená návrhová sada umožní všem inženýrům najít jednoduše to nejlepší řešení pro většinu styčníkových problémů.

2) Vaše vlastní kapesní databáze šablon

Vlastní návrhová sada funguje jako vaše osobní knihovna šablon připojů a nahrazuje starého Správce šablon. Je to jednoduché - jakýkoli návrh připoje, který si vytvoříte, můžete uložit do své knihovny a příště ho použít znovu. Vaše soukromá databáze je uložena v zabezpečené části cloudu. Výhodou tohoto řešení je, že ke své Vlastní návrhové sadě se dostanete z libovolného počítače po přihlášení do programu. Tím se Browser liší od starého Správce šablon, který používal systém klasických souborů uložených na pevném disku vašeho počítače.

Connection Browser

S verzí 22.0 bude Správce šablon z programu zcela odstraněn, takže neváhejte přeuložit si své staré šablony do Vlastní návrhové sady v Connection Browseru.

3) Týmové sdílení šablon - konec nepořádku

Last but not least, there will be the Company design set. Let's say you have a project of a multilevel steel building and a team of engineers in your office working on it. For the project, you want to use maybe twenty standardized types of connections only and repeat them in the whole structure. Add those twenty design templates into the Company design set and share them with your team buddies. Edit them any time for everybody at once and say goodbye to the usual mess when John uses a different design from Tom (sorry to all tidy Johns).

V neposlední řadě nebude chybět Firemní návrhová sada. Řekněme, že máte projekt větší ocelové budovy a ve vaší kanceláři na něm pracuje tým inženýrů. Pro projekt chcete použít třeba jen dvacet standardizovaných typů připojů a opakovat je na celé konstrukci. Přidejte těchto dvacet šablon do firemní návrhové sady a sdílejte je online s kolegy. Upravte je kdykoli pro celý tým najednou a dejte vale obvyklému nepořádku, kdy Franta vezme jinou verzi šablony než Honza (omlouvám se všem pečlivým Františkům).

Evoluce je tady, tak ji nezmeškejte

Nemůžete se dočkat, až Connection Browser vyzkoušíte? Přečtěte si, jak se s tím pracuje v článku Connection Browser – nová knihovna návrhů, nebo jej jednoduše přeskočte a zkuste to rovnou v programu IDEA StatiCa Connection. Koneckonců, jsou to jen tři tlačítka:

  • Návrh pro nalezení a použítí správné šablonu návrhu,
  • Publikování pro uložení vašeho návrhu styčníku do databáze,
  • a Správa pro... zkrátka správu vaší databáze.

Then you have a bit more options. You can propose a design to the whole node with all its members, or pick just some selected members and unleash your own creativity to do the rest. And if you are limited to strictly welded connections, just filter out the bolted ones.

Pak je tady ještě pár možností. Můžete navrhnout přípoje pro celý styčník naráz, nebo vybrat jen některé pruty styčníku a pro ty ostatní popustit uzdu vlastní kreativitě. A pokud se třeba musíte omezit pouze na svařované přípoje, stačí odfiltrovat ty šroubované.

A pokud navrhování pomoci Connection Browser perfektně zvládáte? Tak je možná čas objevit další funkce a vychytávky v programu a stát se opravdovým profíkem. Například můžete přestat hrát hru na "tlustší/tenčí" -  parametry všech součástí daného přípoje nově odladíte jedním klikem pomocí funkce Pre-design. Nebo udělejte radost investorovi projektu a během optimalizace přípojů přihlédněte také k jejich výrobním nákladům.

S námi spočítáte, co jste včera museli odhadovat. Tak využijte první krok v evoluci navrhování ocelových styčníků a kráčejte s námi dál.