Rhino/Grasshopper

Rhino/Grasshopper

Ocel

Pracovní postup z Rhino do IDEA StatiCa

Geometrie modelu v programu Rhino nebo Grasshopper
Definice výsledků modelu MKP v programu Grasshopper
Export IOM a import do IDEA StatiCa
Posouzení přípoje

O pluginu Rhino/Grasshopper

IDEA StatiCa spolupracuje s aplikacemi Rhino a Grasshopper. Rhino a Grasshopper je výkonná modelovací platforma CAD s velkým množstvím pluginů, které jsou k dispozici pro architektonický a strojírenský průmysl. Spojením Grasshopperu a IDEA StatiCa Open Model vzniká mimořádně výkonná platforma pro parametrické definování složité geometrie přípojů. Pruty, průřezy a operace (šrouby, otvory, svary a řezy) lze definovat v pluginu IDEA StatiCa Grasshopper.

IDEA StatiCa také poskytuje možnost propojit 3D geometrii s importovanými výsledky MKP modelu výkonným způsobem pro tvorbu BIM vazeb s jakýmkoli CAD nebo MKP softwarem, který spolupracuje s Grasshopperem.

Poznámka: Toto rozšíření/propojení je v současné době v předběžném režimu a probíhá na něm vývoj. V současné době nemůžeme zaručit kompatibilitu mezi jednotlivými verzemi doplňku.

Propojené aplikace: IDEA Open ModelIDEA StatiCa Connection, IDEA StatiCa Checkbot (Standalone)

IDEA StatiCa verze 21.1 a novější (od října 2021) umožnuje

  • Generovat geometricky složité spoje se všemi šrouby, řezy a svary.
  • Modelovat a exportovat více spojů pomocí aplikace IDEA Open Model.
  • Propojit geometrii a výsledky vytvořením propojených souborů výsledků Open Model.
  • Importovat a exportovat geometrii spojů do a z aplikací třetích stran, které spolupracují s aplikacemi Rhino a Grasshopper.
  • Importovat vytvořené soubory IOM do programu Checkbot pro správu a návrh přípojů a prutů.

Přečtete si více o aplikaci Checkbot a jak funguje.

Jak začít

Chcete-li začít, stáhněte si plugin prostřednictvím Rhino Package Manager. Poté stačí jen vyhledat IDEAStatiCa.

Komponenty IDEA Open Model můžete k návrhu složitých přípojů používat zdarma. K odeslání přímo do IDEA StatiCa Connection pro výpočet je nutná licence.

Známá omezení:

  • V současné době musí být pro správnou funkci pluginu jednotky Rhino nastaveny na metry.
  • Všechny vstupní jednotky by také měly být zadány v základních jednotkách SI, které se řídí určením v IDEA Open Model.

Články a návody  a 

Příklady

Příklady jsou dodávány s každou verzí pluginu. K příkladu se dostanete tak, že přejdete do složky instalace zásuvného modulu v počítači, která je obvykle uložena na adrese "%appdata%\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\IDEAStatiCa\0.1.1\Examples.zip".

Podpora a zpětná vazba

Tyto nástroje jsou neustále zdokonalovány úzkou spoluprací s pokročilými uživateli a jejich požadovanými pracovními postupy.

Rádi si vyslechneme jakoukoli zpětnou vazbu nebo návrhy na zlepšení funkčnosti. Nejlepší způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu, je prostřednictvím fóra na serveru IDEA StatiCa GitHub.

Pokud se chcete dozvědět více o programu Grasshopper obecně, doporučujeme vám, abyste se obrátili na Krise z platformy Learn Grasshopper a prohlédli si výukové materiály nebo požádali o školení.

Přečtětě si více o propojení s Rhino/Grasshopper