steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Setkání uživatelů – 20. a 21. září 2018

Setkání uživatelů IDEA StatiCa
Golf Resort Olomouc

Vážení uživatelé,
jako každý rok jsme pro Vás připravili unikátní akci, kdy spojíme užitečné s příjemným. Během čtvrtku a pátku 20. a 21. září si vyslechnete přednášky předních odborníků v oboru, dozvíte se zajímavé informace z teorie v oblasti betonových a ocelových konstrukcí, procvičíte si práci s programy IDEA StatiCa a nahlédnete do novinek co pro Vás chystáme. Ale nejen to…

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Sponzor ceny Structural Awards 2018

Je naší velkou ctí oznámit, že IDEA StatiCa UK bude sponzorem výroční ceny Structural Awards, jedné z předních ocenění v oblasti špičkového stavebního inženýrství. Cena se vyhlašuje již od roku 1967, kdy byla založena britskou organizací The Institution of Structural...
Více

Tipy pro analýzu tuhosti

Jak zatřídit styčník na základě jeho rotační tuhosti dle EN 1993-1-8? IDEA StatiCa Vám pomůže. Podívejte se na video z jednoho z našich webinářů.  
Více

Již zítra: Analýza kmitání konstrukcí

Již zítra proběhne webinář na téma Analýza kmitání konstrukcí v programu MIDAS Civil. Webinář budeme vysílat úterý 17. 7. 2018 ve 13:00. Přihlásíte se snadno pomocí platformy GoToWebinar vyplněním formuláře....
Více

Přípoj dvou nosníků v cloudu

Vytvořte a posuďte přípoj dvou nosníků v naší cloudové službě. Během minuty stihnete spoj namodelovat a získat posudek dle EN či AISC.  
Více

Setkání uživatelů IDEA StatiCa 20. a 21. září 2018 Golf Resort Olomouc

Vážení uživatelé, jako každý rok jsme pro Vás připravili unikátní akci, kdy spojíme užitečné s příjemným. Během čtvrtku a pátku 20. a 21. září si vyslechnete přednášky předních odborníků v oboru, dozvíte se zajímavé informace z teorie v oblasti betonových a ocelových...
Více

Jednoduché vs. složité nosníky

Jakou část z betonových nosníků, kterou běžně řešíte, byste označili jako složité? Akolik času Vám obvykle zaberou? Složitější případy tvoří v průměru jen 30 % všech, ale i tak na nich inženýr stráví 70 % svého času! S programem IDEA StatiCa Detail budete schopni...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK