steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Webinář IDEA StatiCa 16. října ve 13:00 hod.

Co je nového v IDEA Statica 9.1 Concrete

S potěšením vám představujeme vylepšení IDEA StatiCa verze 9.1. Z velkého množství vašich podnětů k vylepšení a připomínek jsme vybrali ty s nejlepší. Verze 9.1 je velký krok vpřed v návrhové efektivitě prefabrikovaných, mostních a pozemních konstrukcí. Spočítejte, co jste ještě včera museli odhadovat!

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Jak definovat zatěžovací stavy a kombinace v IDEA StatiCa Detail?

Náhlá změna průřezu betonového nosníku? S IDEA StatiCa Detail to nebude žádný problém. Podívejte se na video, kde je krok po kroku ukázáno, jak takovýto detail namodelovat a posoudit.   https://youtu.be/EGuOP-rsHgg?t=3m24s
Více

Midas Civil webinář: Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou

Všechny mostní konstrukce musí kromě stálého zatížení bezpečně přenést také proměnné složky zatížení, kam patří i zatížení dopravou. Přijďte na webinář konající se 24.října 2018 a dozvíte se dané problematice víc. IDEA Statica...
Více

Betonové detaily – Pilíř

Stáhněte si tento a další uživatelské projekty z našeho centra dokumentů. A vůbec, už jste zaregistrovaní na webinář o novinkách do verze...
Více

Verze 9.1 je venku!

Viděli jste proběhlé webináře o novinkách? Můžete se také podívat ze záznamu.
Více

Nosník do BIM

Nová aplikace Code-check manager je dostupná také pro betonové nosníky ve FEM aplikacích se všemi novými vylepšeními jako Synchronizace, Spočítat vše atd. Zajímají Vás další novinky verze 9.1? Přijďte na webinář Co je nového v IDEA StatiCa 9.1...
Více

Propojení mezi projekty – přenos zatížení

Zatížení může být načteno z FEM exportovaného projektu do CAD exportovaného projektu. Oba dva projekty budou navždy propojeny... Počkejte si na verzi 9.1.
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK