steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Podívejte se na záznam webináře

Kotevní styčník balkonu importovaný z Robotu

Myslíte si, že IDEA StatiCa Connection je vhodný jen pro složité styčníky na velkých projektech? Tak se podívejte, jak pomáhá také při řešení běžných a jednoduchých projektů v malých inženýrských kancelářích.

>> >> Podívejte se na další proběhlé webináře

Komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí

IDEA StatiCa je autorizovaným prodejcem softwaru MIDAS IT na českém a slovenském trhu. 

Software MIDAS zaujímá přední místo na celosvětovém trhu v softwarových řešeních v oblasti inženýrství. Řešení MIDAS pomáhá desítkám tisíc stavebních a strojních inženýrů v jejich vysoce odborných projektech i každodenních pracovních procesech.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 
 
BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

IDEA StatiCa je tu s vámi i na dálku

Náš tým zákaznické podpory a konzultantů je vám stále plně k dispozici, navzdory tomu, že pracujeme ze svých domovů nebo provizorních kanceláří.

Exportujte libovolný ocelový styčník z Autodesk Advance Steel do IDEA StatiCa

Asi každý z vás se někdy ve své profesní praxi dostal do situace, kdy jste měli v Autodesk Advance Steel navržený globální model a potřebovali jste poslat exportované styčníky konstruktérovi. Ale co dělat v situaci, kdy váš kolega nemá na svém počítači nainstalovanou licenci IDEA StatiCa?

Případová studie: Železniční most přes řeku Olši

Podzimní konference Statika a technologie 2019 přinesla kromě obecnějších teoretických témat a diskuzních bloků také celou řadu zajímavých reálných případových studií ocelových i betonových konstrukcí. Jedním z prezentovaných projektů byl železniční most přes řeku Olši, realizovaný společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., který mimo jiné získal ocenění “Mostní dílo roku 2017”.

Od pyramid k moderním konstrukcím

Podzimní konference Statika a technologie 2019 byl svým způsobem přelomová. Cílem organizátorů byl přinést netradiční a svěží pohled na zdánlivě konzervativní obor. A hned úvodní přednáška Lubomíra Šabatky, CEO společnosti IDEA StatiCa, tento vytyčený cíl jednoznačně potvrdila.

Kotevní styčník balkonu importovaný z Robotu – 25. 2. 2020

Myslíte si, že IDEA StatiCa Connection je vhodný jen pro složité styčníky na velkých projektech? Tak se podívejte, jak pomáhá také v řešení běžných a jednoduchých projektů v malých inženýrských kancelářích.

Jak pomáhají moderní technologie statikům?

Jednoho z účastníků panelové diskuze, Ing. Zdeňka Horníčka, technického ředitele společnosti Fevia s.r.o., jsme se také zeptali, jak podle jeho názoru a zkušeností pomáhají současné moderní technologie statikům v jejich práci. 

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti. Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK