steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.

concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Výzva

2500 licencní IDEA StatiCa po světě

 

 

Vážené inženýrky, vážení inženýři,

Také kvůli Vám se IDEA StatiCa stává respektovaným nástrojem inženýrů po celém světě. Vývoj nových produktů, testování, technická podpora, dokumentace, webináře, školení – to všechno děláme a stíháme. A chceme stíhat i v budoucnu. Podívejte se na aktuálně otevřené pozice v týmu IDEA StatiCa, třeba je tam pro Vás či někoho z Vašeho okolí místo.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

2500 licencní IDEA StatiCa po světě

Vážené inženýrky, vážení inženýři, také kvůli Vám se IDEA StatiCa stává respektovaným nástrojem inženýrů po celém světě. Vývoj nových produktů, testování, technická podpora, dokumentace, webináře, školení – to všechno děláme a stíháme. A chceme stíhat i v budoucnu....
Více

Spočítejte je všechny!

Složité projekty tvoří jen zhruba 30 % všech, avšak vezmou 70 % času běžného inženýra! S programem IDEA StatiCa Concrete můžete spočítat jakýkoli projekt. Rychle, efektivně a bezpečně. Zažádejte si o zkušební...
Více

Težké kotvení a přenos smykové síly?

Težké kotvení a přenos smykové síly? Kotvami nebo smykovou zarážkou? Na tuto otázku je težké odpovědět, ale můžete se podívat, jak jsme se vypořádali s tímto příkladem na našem webináři.  
Více

Školení uživatelů

Minulý týden jsme pozvali uživatele, aby nás přišli navštívit v našem sídle, kde probíhalo školení zaměřené na naše ocelové i betonové aplikace. Krom intenzivní výuky se měli možnost osobně setkat s mnoha těmi, kteří stojí za programem IDEA StatiCa. Těšíme se na další...
Více

Složitý přípoj?

Šroubovaný a svařovaný ocelový přípoj - posouzený dle EC3 v programu IDEA StatiCa Connection! Zkuste namodelovat i Vy svůj přípoj - řekněte si o zkušební...
Více

Online prohlížeč projektů

Věděli jste, že můžete prohlížet vlastnosti všech prvků styčníku ve Vašem IDEA StatiCa Connection projektu během několika sekund a zadarmo? Uvidíte např. tvar plechů a dokonce s výkresem. Vyzkoušejte to sami - Online prohlížeč projektů na...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK