steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Webinář Steel - 22. 10. 2019

IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability

IDEA StatiCa Member je novým přírůstkem do rodiny aplikací IDEA StatiCa. Přináší možnost návrhu a posouzení ocelových prvků (nosníky, sloupy, diagonály, rámy atd.) s uvažováním vlivu stabilitních jevů (vzpěr, klopení a boulení).

Zúčastněte se našeho webináře, na kterém tuto novinku budeme představovat detailněji.

logo MIDAS

Komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí

IDEA StatiCa je autorizovaným prodejcem softwaru MIDAS IT na českém a slovenském trhu. 

Software MIDAS zaujímá přední místo na celosvětovém trhu v softwarových řešeních v oblasti inženýrství. Řešení MIDAS pomáhá desítkám tisíc stavebních a strojních inženýrů v jejich vysoce odborných projektech i každodenních pracovních procesech.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

Exportujte ocelový styčník z Tekla Structures během pár vteřin

Potřebovali jste někdy exportovat styčník z programu Tekla Structures, ale neměli jste na počítači aktivní licenci IDEA StatiCa? Díky novému pluginu a online aplikaci IDEA StatiCa Viewer už ani nemusíte a přesto můžete svým kolegům poslat celý projekt. Pomocí pluginu...
Více

Zrychlete výpočty železobetonových stěn díky rozprostřené výztuži

Rozprostřená výztuž pro železobetonové stěny je jednou z novinek v nové verzi IDEA StatiCa 10.1, kterou jsme představili v září tohoto roku. Uživatelům přináší významné zrychlení výpočtu modelu.

Více

Porovnání výsledků experimentu, softwaru FEA a IDEA StatiCa

Připojili jsme se k projektu experimentální validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží výpočtovou metodou CSFM používanou v IDEA StatiCa Detail. Výstupy jsme navíc porovnali s výsledky poskytnutými softwarem midas FEA. Všechny tři ověřovací přístupy vykazovaly velmi podobné hodnoty ve všech sledovaných parametrech. Zásadní byl ale rozdíl v čase potřebném na provedení potřebných analýz.

Více

Webinář: IDEA StatiCa Member – Posudky s vlivem stability

IDEA StatiCa Member je novým přírůstkem do rodiny aplikací IDEA StatiCa. Přináší možnost návrhu a posouzení ocelových prvků (nosníky, sloupy, diagonály, rámy atd.) s uvažováním vlivu stabilitních jevů (vzpěr, klopení a boulení).

Více

Moderní technologie a konzervativní statika se setkaly v Brně

Jdou dohromady progresivní technologie a zdánlivě konzervativní svět statiky. Hledání odpovědi na tuto otázku se táhlo jako červená linka většinou témat konference Statika a technologie v Brně.

Více

Webinář: Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Stanovení zatížitelnosti mostu je nedílnou součástí projektové dokumentace. Připojte se na náš webinář, na němž se právě problematikou zatížitelnosti mostu budeme zabývat. 

Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK