steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.

concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Co je nového v IDEA Statica 9.0 Steel – 24. dubna

Webinář

Po roce tvrdé práce máme tu čest Vám představit další evoluční krok v navrhování a posouzení ocelových styčníků. 
Díky Vašim podnětům jsme vytvořili nové Grafické uživatelské rozhraní (GUI), které disponuje mnoha novými vlastnostmi, které vám pomohou zrychlit a zefektivnit návrh a posouzení ocelových styčníků, a to zejména těch standardních.

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Školení v Katowicích

Pravidelně vyrážíme do světa pomáhat našim prodejcům a distributorům. Nedávno jsme navšítívili JD Engineering v Polsku, abychom účastníkům workshopu představili aplikace, které nabízíme inženýrům pro jejich každodenní práci. Všichni noví i potenciální uživatelé si...
Více

5 nejdůležitějších věcí o Detailu

IDEA StatiCa Detail přemosťuje mezeru v navrhování betonových konstrukcí v oblastech diskontinuit. V tomto krátkém dokumentu uvidíte 5 nejduležitějších věcí, které Vám může přinést. Neváhejte a napiště si o zkušební verzi!...
Více

Manažer styčníků pro FEM aplikace

Náš úplně nový Manažer styčníků je nástroj pro správu, export a přehled styčníků z FEM aplikací. Ukáže Vám souhrnné výsledky v náhledu, informace o exportovaných prvcích a také zvýrazní příslušný styčník v konstrukci pro lepší orientaci v modelu. To vše v jedné...
Více

Connection Wednesdays – 18. dubna

V předposledním díle našeho jarního seriálu se představí náš tým z Velké Británie, který Vám ukáže, jak funguje BIM propojení Tekla - IDEA StatiCa. V rámci projektu od zákazníka předvedou styčník projektovaný firmou SDeng. Na závěr se podíváme na dotaz uživatelů na...
Více

2D DXF export z výkazu materiálů

Nově je možné exportovat veškerou zadanou betonářskou výztuž do 2D DXF souboru. To vše jednoduše pomocí tlačítka umístěného přímo nahoře v pásu karet ve Výkazu materiálu.   Jakmile export provedeme, můžeme DXF soubor otevřít a prohlédnout si tvar detailu a...
Více

Jednoprvkové šablony

Jednou z nových funkcionalit dostupných pod pravým tlačítkem jsou Jednoprvkové šablony. Tyto předdefinované šablony slouží k rychlému připojení jednoho prvku typizovanými detaily. To vše bez nutnosti definovat vlastní výrobní operace. O všech vylepšeních IDEA StatiCa...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK