steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Setkání uživatelů 20. - 21. září

Setkání uživatelů IDEA StatiCa

Už jste si zapsali do kalendářů termín 20.-21. 9. 2018?
Pokud ještě ne, tak neváhejte a udělejte to. Koná se totiž každoroční Setkání uživatelů IDEA StatiCa!

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Úvod do IDEA StatiCa Connection

Rychlé představení uživatelského prostředí IDEA StatiCa Connection pro všechny, kteří si stáhli zkušební verzi. Představíme Vám základní pracovní postup a nejdůležitější části programu. Ještě nemáte zkušební verzi? Zažádejte si zde!   https://youtu.be/51AWpo1JLmw...
Více

Ocelové konstrukce a Statika 2018

Ještě před prázdninami jsme se zúčastnili dvou odborných událosí! První z nich byl 18. ročník konference STATIKA 2018 v Novém Měste na Moravě, kterou pořádí SCIA Engineer pro své uživatele. V rámci dvou workshopů zaměřených na analýzu ocelových konstrukcí jsme...
Více

Tekla a IDEA StatiCa

Další skvělý projekt našeho zákazníka! Vyzkoušejte si propojení mezi programem Tekla Structures a IDEA StatiCa i Vy! IDEA StatiCa návod – Tekla Structures...
Více

Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily – Webinář již zítra!

Nenechte si ujít webinář zaměřený na návrh a posouzení betonových nosníků a jejich detailů v programu IDEA StatiCa Beam a IDEA StatiCa Detail. Na dvou krátkých příkladech si ukážeme, jak vyřešit fázovanou výstavbu a závěs železobetonového nosníku. Připojte se na...
Více

IDEA StatiCa na JIC Run 2018

Naše domovská organizace Jihomoravské inovační centrum (JIC) zorganizovala krásnou sportovní událost s cílem podpořit organizaci Člověk v tísni, českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizaci. Tým IDEA StatiCa se běhu JIC Run 2018 velmi rád...
Více

Předpjatá monolitická stropní konstrukce vylehčená polystyrenovými bloky

IDEA StatiCa a MIDAS Civil dohromady? Přečtěte si více o projektu našich zákazníků v našem Centru dokumentů: Předpjatá monolitická stropní konstrukce vylehčená polystyrenovými bloky  ...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK