steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh prvků, průřezů a detailů!

Časově závislá analýza s fázemi výstavby a nelineárním dotvarováním pro všechny vyztužené a předpjaté betonové prvky.
concrete

Bezpečně a srozumitelně!

Všechny posudky MSÚ a MSP pro betonové prvky. Jasné předpoklady a detailní výsledky minimalizují riziko stavebních poruch.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

IDEA Statica webinář, 3. srpna

IDEA StatiCa a MIDAS Civil - BIM napojení

Zveme Vás na webinář zaměřený na společné používání programů IDEA StatiCa a Midas Civil. Mnoho z Vás již toto BIM napojení používá k získání přesných posudků v IDEA StatiCa. Z toho vyplývají časté dotazy, jak na setkáních s Vámi, tak na našem HelpDesku. Rádi bychom nastínili nutné podmínky pro úspěšný export prvků nebo i celé konstrukce do aplikace IDEA BIM a pokračovali nejčastějšími problémy, se kterými jsme se u Vašich projektů setkali a jak je odstranit drobnými úpravami.

monitor

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

Návrh a posouzení železobetonových nebo předpjatých betonových prvků

IDEA StatiCa Concrete a Prestressing Vám pomůže s ekonomickým a komplexním návrhem ve Vaší každodenní praxi. Vyžíváme nejmodernější metody pro MKP řešení a nelineární posudky mezního stavu únosnosti a použitelnosti.  Zohledňujeme reologii a fáze výstavby pomocí metody TDA. Posudky pro Eurokód (EC2) a SIA pokrývají prvky mostů malých a středních rozpětí, budov nebo bílých van vodotěsných konstrukcí dle posledních normových úprav a aktuálních národních dodatků. Rozsáhlé možnosti posudků pokrývají monolitické, prefabrikované konstrukce i spřažené konstrukce.

Dosáhněte úspory času a materiálu použitím unikátní funkcionality jako nelineární dotvarování, optimalizace úhlu tlakové vzpěry, kombinace předem a dodatečně předpjaté výztuže, omezení prvku v rovině po zmonolitnění, posudky spár spřažených průřezů typu beton-beton nebo M-N-kappa diagramy pro Pushover analýzu.

Mezi naše zákazníky patří

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

Setkání uživatelů IDEA StatiCa 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další setkání uživatelů IDEA StatiCa. Na něm Vám představíme zásadní novinky IDEA StatiCa v roce 2017 a ochutnávku funkcionalit, které pro Vás připravujeme.

Více

Posouzení trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí? IDEA StatiCa RCS má řešení

Posouzení šířky trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí (bílých van) v poslední době nabývá na důležitosti s rostoucím počtem staveb zakládaných pod hladinou spodní vody a rostoucími požadavky na nepropustnost, estetický vzhled a dlouhodobou použitelnost....
Více

Webinář IDEA StatiCa a Midas BIM propojení

Zveme Vás na webinář zaměřený na společné používání programů IDEA StatiCa a Midas Civil. Mnoho z Vás již toto BIM napojení používá k získání přesných posudků v IDEA StatiCa. Z toho vyplývají časté dotazy, jak na setkáních s Vámi, tak na našem HelpDesku. Rádi bychom...
Více

IDEA StatiCa Connection BIM propojení se změnou importovaných dat? Ze SCIA Engineer okamžitě…

Pokud potřebujete navrhnout a posoudit ocelový styčník dle normy a nejste si jistí návrhem průřezů prvků v globálním modelu, můžete použít BIM propojení IDEA StatiCa a SCIA Engineer s možností opravy importovaných dat! Nový BIM link umožňuje opravu průřezu a znovu...
Více

Návrh a posouzení složitého ocelového styčníku zdarma!

  Konstrukční návrh a posouzení stovek ocelových přípojů - online, během sekund, zdarma! Zkuste si zadat tento příklad styčníku rámu. IDEA Cloud Connection.  ...
Více

Štíhlé stropní desky? Nový trend? Předepnout v IDEA StatiCa!

Potřebujete navrhnout štíhlou stopní kvůli omezení stavební výšky pro nosný systém s velkým rozpětím? Klasický železobeton nevyhovuje? Tak použijte předpětí! Podívejte se na náš záznam webinaru a počítejte v našem modulu IDEA StatiCa...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti. Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK