steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh prvků, průřezů a detailů!

Časově závislá analýza s fázemi výstavby a nelineárním dotvarováním pro všechny vyztužené a předpjaté betonové prvky.
concrete

Bezpečně a srozumitelně!

Všechny posudky MSÚ a MSP pro betonové prvky. Jasné předpoklady a detailní výsledky minimalizují riziko stavebních poruch.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Webinář 14.9.2017

Výpočet návrhové únosnosti styčníků - jinak!

Inženýři obvykle řeší úlohu návrhu styčníku nebo přípoje tak, aby unesl dané zatížení. Ale někdy je také užitečné vědět, jakou rezervu v únosnosti má daný návrh a jak je návrh bezpečný. Toto může uživatel provést novým typem posudku - Návrhová únosnost styčníku.

Ukážeme jak zadat návrhovou hodnotu zatížení na libovolný styčník a poté využijeme IDEA StatiCa Connection, který automaticky proporčně extrapoluje všechna zatížení, dokud jeden z posudků nevyhoví. Následně dostaneme informaci o poměru maximálního zatížení a návrhového zatížení. Výsledek je také znázorněn graficky v jednoduchém  diagramu.

monitor

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

Návrh a posouzení železobetonových nebo předpjatých betonových prvků

IDEA StatiCa Concrete a Prestressing Vám pomůže s ekonomickým a komplexním návrhem ve Vaší každodenní praxi. Vyžíváme nejmodernější metody pro MKP řešení a nelineární posudky mezního stavu únosnosti a použitelnosti.  Zohledňujeme reologii a fáze výstavby pomocí metody TDA. Posudky pro Eurokód (EC2) a SIA pokrývají prvky mostů malých a středních rozpětí, budov nebo bílých van vodotěsných konstrukcí dle posledních normových úprav a aktuálních národních dodatků. Rozsáhlé možnosti posudků pokrývají monolitické, prefabrikované konstrukce i spřažené konstrukce.

Dosáhněte úspory času a materiálu použitím unikátní funkcionality jako nelineární dotvarování, optimalizace úhlu tlakové vzpěry, kombinace předem a dodatečně předpjaté výztuže, omezení prvku v rovině po zmonolitnění, posudky spár spřažených průřezů typu beton-beton nebo M-N-kappa diagramy pro Pushover analýzu.

Mezi naše zákazníky patří

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

Jak modelovat kotvení se styčníkovým plechem?

Spousta uživatelů se nás ptá na správný postup vytvoření modelu kotvení sloupu, pomocí styčníkového plechu. Vytvořili jsme pro vás odpověď do sekce Často kladené otázky. Přijďte se podívat na naše Dokumenty a podívejte se i na další užitečné...
Více

Webinář – Výpočet návrhové únosnosti styčníků jinak!

Vážení inženýři a inženýrky, děkujeme Vám za vaši hojnou účast na proběhlém webináři a pro další studium Vám sdílíme jeho záznam. Kdo se nestihl zúčastnit, nebo z nějakého důvodu nemohl být přítomen, určitě se podívejte, stálo to za to! Váš IDEA StatiCa Team...
Více

BIM link mezi programem IDEA StatiCa Beam a Advance Design

Zatěžovací stavy jsou exportovány z programu Advance Design jako uživatelské vnitřní síly do programu IDEA StatiCa Beam. Tyto vnitřní síly vstupují do normových kombinací a jsou posouzeny v jednotlivých řezech nosníku s vlivem časově závislé analýzy TDA. Všechny...
Více

Jak správně navrhovat a posuzovat náběhy v ocelových přípojích?

Tento článek prezentuje výsledky experimentálního měření a numerických výpočtů na šesti vzorcích náběhů s pásnicí i bez pásnice. V jedné lekci, kterou jsme se naučili bylo, že použití náběhu bez pásnice v přípoji ocelové konstrukce je díky nebezpečí lokálního boulení...
Více

IDEA StatiCa ve školách

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto zvyšuje úroveň znalostí absolventů. Nově budou moci studenti navrhovat a posuzovat ocelové styčníky pomocí softwaru IDEA StatiCa Connection a to díky iniciativě vyučujících paní Ing. Janě Břicháčkové,...
Více

Jak určit, zda předjatý vazník vyhoví už v předběžném návrhu?

Lineární napětí po délce kabelu řeší daný problém. Při prvotním návrhu je nutné zjistit, jestli posuzovaný nosník (průřez) vyhoví na omezení napětí v jednotlivých fázích výstavby. V aplikaci  IDEA Tendon Design můžeme najít záložku výpočtu lineárního napětí po délce...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti. Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK