steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Setkání uživatelů 20. - 21. září

Setkání uživatelů IDEA StatiCa

Už jste si zapsali do kalendářů termín 20.-21. 9. 2018?
Pokud ještě ne, tak neváhejte a udělejte to. Koná se totiž každoroční Setkání uživatelů IDEA StatiCa!

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Norma ACI v Detail 9.1

Americká návrhová norma ACI (American Concrete Institute) byla nově zaimplementována do IDEA StatiCa Detail! Vše uvidíte již v říjnu v nové verzi 9.1.
Více

Setkání uživatelů 2018: poslední volná místa

Pokud ještě váháte, zda přijet na naše letošní Setkání uživatelů IDEA StatiCa, vezte, že je k dispozici pár posledních míst. S těmi přihlášenými se už těšíme na shledanou ve čtvrtek u Olomouce!  ...
Více

Detail 9.1 – Rámové rohy

V nové verzi IDEA StatiCa Detail 9.1 se můžete těšit na nové šablony pro zadávání rámových rohů. Verze 9.1 vyjde na svět již v říjnu 2018!
Více

Jak probíhá vývoj IDEA StatiCa?

Tvorba aplikací pro návrh a posouzení konstrukčních prvků je komplexní proces. Jak to vlastně funguje? Jak do sebe zapadá solver, posudky a grafické rozhraní? Kdo jsou naši programátoři? Jaká je role odborníků z univerzit v našem vývoji? Jaké jsou hlavní směry vývoje...
Více

Rychlý návrh Vašeho styčníku?

Můžete se těšit na novou IDEA StatiCa Connection 9.1 a mnoho nových šablon, které ještě více urychlí Vaši práci. Již v říjnu 2018!
Více

Návody k MIDAS Civil

V našem Centru dokumentů nově přibyly jednotlivé návody k práci v programu MIDAS Civil.   Seznam jednotlivých návodů s možností stažení popisu i zdrojových souborů naleznete zde: https://dokumenty.ideastatica.com/Content/04_Midas/Civil/Tutorials/Tutorials.htm...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK