steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Webinář – 29. května 2019

Connection Wednesdays –  Battersea Power Station (London)

Battersea Power Station – jedna z ikonických budov na londýnském nábřeží a také jeden z největších evropských rekonstrukčních projektů. Zajímá vás, jakou má IDEA StatiCa spojitost s tímto projektem? Pak neváhejte a připojte se na náš webinář Connection Wednesdays, který povedou naši kolegové z IDEA StatiCa UK. Nejenže se něco dozvíte o tomto zajímavém projektu, ale třeba se ještě procvičíte v angličtině.

 

logo MIDAS

Komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí

IDEA StatiCa je autorizovaným prodejcem softwaru MIDAS IT na českém a slovenském trhu. 

Software MIDAS zaujímá přední místo na celosvětovém trhu v softwarových řešeních v oblasti inženýrství. Řešení MIDAS pomáhá desítkám tisíc stavebních a strojních inženýrů v jejich vysoce odborných projektech i každodenních pracovních procesech.

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Posouzení železobetonového nosníku s otvorem

Řešíte, jak správně navrhnout, optimalizovat a posoudit železobetonový nosník s otvorem v aplikaci IDEA StatiCa Detail? Nebo jak získat výstupní protokoly podle EN nebo ACI? Podívejte se na krátké video, ve kterém vám ukážeme, jak nastavit geometrii železobetonového...
Více

Webinář: Monolitická stěna – Ružomberok

Na připravovaném webináři si na reálném projektu ze slovenského Ružomberoku ukážeme, jak prolomit limity a najít cestu, jak zatížit, vyztužit a posoudit monolitickou stěnu pomocí CSFM metody ukryté v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Více

Webinář: Zaostřeno na stabilitní analýzu

Na webináři vám ukážeme, jak se vypořádat se složitou topologií projektu, obtížnými ocelovými přípoji nebo netypickou stabilitní analýzou konstrukce.

Více

IDEA StatiCa ve spojení s Hilti vytvořila pokročilou technologii pro návrhy kotvení

Hilti Group a IDEA StatiCa s.r.o. spojily své síly na poli vývoje softwaru a s využitím unikátní metody CBFEM (component-based finite element method) vytvořily jedinečné řešení pro zlepšení efektivity práce inženýrů-statiků při návrhování kotvení a patek.

Více

Webinář: Midas Civil — Modelování a posouzení integrovaného mostu

Zveme vás na webinář, který bude zaměřený na modelování integrovaných betonových mostů. Ukázku provedeme na modelu silničního mostu založeného na pilotách se spřaženou mostovkou z předem předpjatých nosníků.

Více

Webinář: Co je nového v IDEA StatiCa 10.0

Na webináři vám představíme novinky IDEA StatiCa verze 10.0. Těšit se můžete na nejnovější funkce pro ocelové i betonové konstrukce, jako je seismické zatížení nebo optimalizace výztuže betonových prvků.

Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK