steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Webinář: Co je nového v IDEA StatiCa 10.1 – 19. září 2019

Co je nového v IDEA StatiCa 10.1

Vydání nové verze IDEA Statica 10.1 si blíží. Na webináři 19. září vám představíme všechny novinky a vylepšení, které jsme v této verzi připravili. Přihlašte se na webinář a seznamte se nejnovějšími funkcemi a aplikacemi pro ocelové i betonové konstrukce.

 

logo MIDAS

Komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí

IDEA StatiCa je autorizovaným prodejcem softwaru MIDAS IT na českém a slovenském trhu. 

Software MIDAS zaujímá přední místo na celosvětovém trhu v softwarových řešeních v oblasti inženýrství. Řešení MIDAS pomáhá desítkám tisíc stavebních a strojních inženýrů v jejich vysoce odborných projektech i každodenních pracovních procesech.

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Nová verze IDEA StatiCa 10.1 je na světě

S velkou radostí vám představujeme novou verzi aplikací IDEA StatiCa 10.1. Tato verze přináší mnoho vylepšení a nových funkcí pro zefektivnění a zrychlení práce v programech IDEA StatiCa. Bez ohledu na to, zda se zaměřujete více na ocelové nebo betonové konstrukce,...
Více

Webinář: Co je nového v IDEA StatiCa 10.1

Nejnovější verze IDEA StatiCa 10.1 přináší celou řadu novinek pro ocelové i betonové konstrukce. Všechny nové funkce a doplňky vám představíme na prvním podzimním webináři, který se koná 19. září 2019.

Více

Návrh železobetonových stěn

Potřebujete bezpečně a spolehlivě navrhnout železobetonovou stěnu s velkými otvory nebo stěnové nosníky poskytující volnou dispozici, na kterou navazuje stěnový nosný systém vyššího podlaží? Aplikace IDEA StatiCa Detail přináší snadné, rychlé a bezpečné navrhování železobetonových stěn!

Více

Topologická optimalizace pro železobetonové konstrukce

Topologická optimalizace je jednou z funkcí IDEA StatiCa Detail, které uživatelům pomáhají s návrhem a ideálním umístěním výztuže železobetonových konstrukcí.

Více

IDEA StatiCa běhala pro dobrou věc

Rozpálená silnice, 35 stupňů ve stínu a skvělé běžecké výkony všech účastníků, to byl čtvrteční JIC Run 2019, který nevynechala ani velká výprava běžců týmu IDEA StatiCa.

Více

Proč a jak zadat vnitřní síly do detailu železobetonové konstrukce?

Správné zadání vnějšího zatížení (zatěžovací impulzy) i vnitřních sil je zásadní pro správné výpočty modelu detailu vyjmutého z globální železobetonové konstrukce.

Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK