steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Zapište se na webinář 4. prosince 2018:

Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky

Zveme Vás na webinář IDEA StatiCa Connection. Tentokrát se budeme věnovat šablonám, knihovnám materiálů a sdílení dat. Probereme možnosti zrychlení návrhu styčníků pomocí předpřipravených šablon, ukážeme vám, že i složité styčníky jdou vytvořit pomocí parametrických šablon za pár minut. V rámci webináře se seznámíme s postupem, jak sdílet vytvořené materiály s kolegy a dalšími uživateli.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Vyztužený T průřez

Vyzkoušejte IDEA StatiCa Concrete RCS modul pro návrh a posouzení průřezu betonových prvků. Vyzkoušejte si namodelovat a posoutit vyztužený T průřez dle podrobného návodu nebo se podívejte na krátké vido. A pokud ji ještě nemáte, zažádejte si o zkušební verzi!...
Více

Veletrh SAIE v italské Bologni

Tým IDEA StatiCa se spolu s našim italským partnerem EISECO Computers zúčastnil veletrhu SAIE v italské Bologni. Na veletrhu jsme měli možnost mluvit s místními odborníky a lidmi z praxe a také představit program IDEA StatiCa Detail, který dokáže urychlit a...
Více

Webináře na ocel i beton příští týden

Příští týden pro Vás máme hned dva zajímavé webináře:   Prvním je Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail a potěší zejména betonáře. Předvedeme, jak postupovat v případě návrhu mostního příčníku v aplikaci IDEA StatiCa Detail. Český webinář...
Více

Connection Wednesdays: exteriérní styčník z Barcelona Arts Hotel

V rámci Connection Wednesdays se příští středu podíváme na průběh modelování a posuzování přípoje použitého na budově Ars Hotel Barcelona. Webinář poběží ve středu 14. 11. 2018 ve dvou časech: v 11:00 a 18:00. Zaregistrujte se na webinář!      ...
Více

Webinář: Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail

Příčníky jsou stěžejním prvkem při návrhu mostních konstrukcí, jelikož přenáší veškeré účinky kroucení od dopravy a ostatního stálého zatížení do ložisek a následně do pilířů či spodní stavby. Přijďte se podívat na webinář, jak příčník navrhnout a posoudit na programu...
Více

Ohlédnutí za UK User Day London

Stejně jako ten český, i londýnský uživetalský den byl velmi povedená událost, na které byly krom novinek v našem softwaru představeny i velmi zajímavé uživatelské projekty. Zároveň jsme měli možnost prodiskutovat s britskými inženýry jejich postřehy a připomínky. Na...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK