steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh prvků, průřezů a detailů!

Časově závislá analýza s fázemi výstavby a nelineárním dotvarováním pro všechny vyztužené a předpjaté betonové prvky.
concrete

Bezpečně a srozumitelně!

Všechny posudky MSÚ a MSP pro betonové prvky. Jasné předpoklady a detailní výsledky minimalizují riziko stavebních poruch.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

22 - 23.11.2017

24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017

Vážené inženýrky, vážení inženýři,
navštivte nás na stánku 23 v rámci této každoroční akce.

Rádi Vás uvidíme a mimo jiné Vám představíme novinku v oblasti analýzy diskontinuit v betonových konstrukcích - IDEA StatiCa Detail.

 

monitor

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

Návrh a posouzení železobetonových nebo předpjatých betonových prvků

IDEA StatiCa Concrete a Prestressing Vám pomůže s ekonomickým a komplexním návrhem ve Vaší každodenní praxi. Vyžíváme nejmodernější metody pro MKP řešení a nelineární posudky mezního stavu únosnosti a použitelnosti.  Zohledňujeme reologii a fáze výstavby pomocí metody TDA. Posudky pro Eurokód (EC2) a SIA pokrývají prvky mostů malých a středních rozpětí, budov nebo bílých van vodotěsných konstrukcí dle posledních normových úprav a aktuálních národních dodatků. Rozsáhlé možnosti posudků pokrývají monolitické, prefabrikované konstrukce i spřažené konstrukce.

Dosáhněte úspory času a materiálu použitím unikátní funkcionality jako nelineární dotvarování, optimalizace úhlu tlakové vzpěry, kombinace předem a dodatečně předpjaté výztuže, omezení prvku v rovině po zmonolitnění, posudky spár spřažených průřezů typu beton-beton nebo M-N-kappa diagramy pro Pushover analýzu.

Mezi naše zákazníky patří

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

Setkání uživatelů IDEA StatiCa 2017 – Kurdějov

Podívejte se na sestřih našeho setkání uživatelů, které se konalo v září tohoto roku v Kurdějově. Děkujeme všem za účast, a ještě jednou blahopřejeme vítězům!    
Více

IDEA StatiCa ocěněna jako „The Most Disruptive Technology“ firmou Deloitte

Poradenská firma Deloitte vyhlašuje každoročně nejdynamičtější technologické firmy ve regionu střední Evropy, které zásadně mění svůj obor a přispívají k jeho rozvoji. Firma IDEA StatiCa získala 2. místo v kategorii „The most disruptive technology” (Nejprůraznější...
Více

Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

Každá betonová konstrukce obsahuje části s nějakou formou nespojitosti – krátkou konzolu, otvor, kotvení apod. Navzdory tomu, že se diskontinuity nacházejí v každé betonové konstrukci, doposud neexistuje žádné jasné a jednoznačné řešení pro kompletní návrh a posouzení...
Více

Seminář – Novinky ve výpočtech oblastí diskontinuit a stěn v IDEA StatiCa

Vážené inženýrky, vážení inženýři, přijměte naše pozvání na odborný seminář na téma oblasti diskontinuit v betonových konstrukcích. Představíme Vám novinku v oblasti analýzy těchto problematických částí betonových konstrukcí. Naše inovativní řešení je inženýrské a...
Více

Posudky MSP železobetonových detailů

Dnešní inženýrská praxe se opírá zejména o zjednodušené metody řešení oblastí detailů. Čím štíhlejší a efektivnější se prvky navrhují, tím větší pozornost si vyžadují i z hlediska mezních stavů použitelnosti. Právě proto jsme již od začátku vybírali metodu, která...
Více

IDEA StatiCa přidává další BIM propojení

Na základě požadavků z celého světa rozšiřuje IDEA StatiCa počet programů, se kterými je propojena. Vytvořili jsme nové propojení s programem ETABS. Vyberte libovolný spoj v programu ETABS, exportujte do IDEA StatiCa a během několika minut proveďte správnou kontrolu...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti. Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK