steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Pozvánka na webinář 30. dubna 2019:

Midas Civil — Modelování a posouzení integrovaného mostu

Zveme vás na webinář, který bude zaměřený na modelování integrovaných betonových mostů. Ukázku provedeme na modelu silničního mostu založeného na pilotách se spřaženou mostovkou z předem předpjatých nosníků.

 

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

Webinář: Midas Civil — Modelování a posouzení integrovaného mostu

Na webináři vám představíme novinky IDEA StatiCa verze 10.0. Těšit se můžete na nejnovější funkce pro ocelové i betonové konstrukce, jako je seismické zatížení nebo optimalizace výztuže betonových prvků.

Více

Webinář: Co je nového v IDEA StatiCa 10.0

Na webináři vám představíme novinky IDEA StatiCa verze 10.0. Těšit se můžete na nejnovější funkce pro ocelové i betonové konstrukce, jako je seismické zatížení nebo optimalizace výztuže betonových prvků.

Více

Connection Wednesdays: Globální a lokální ztráta stability

Nadcházející díl seriálu Connection Wednesdays se zaměří na analýzu lokální a globální ztráty stability ocelových profilů. Na závěr webináře se se pobavíme o tenkostěnných profilech a jejich možnosti posouzení v programu IDEA StatiCa. Webinář vysíláme vždy ve středu,...
Více

Setkání uživatelů IDEA StatiCa 2018

Na setkání uživatelů v září 2018 v Olomouci jsme přivítali více než 80 profesionálů z oboru. Čekala je nejen zábava, ale také řada zajímavých prezentací a diskuzí.

Více

Webinář: Zatížitelnost mostu dle Eurokódu

Stanovení zatížitelnosti mostu je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při opravě či rekonstrukci mostu, každé významnější změně stálého zatížení nebo zatřídění mostu do jiného klasifikačního stupně stavu mostu na základě prohlídky nebo diagnostického průzkumu je...
Více

Americký velvyslanec na návštěvě v JIC Brno

V tomto týdnu jsme měli možnost v JIC Brno přivítat J.E. pana Stephen B. Kinga, velvyslance USA v České republice a zástupce Americké obchodní komory v ČR.

Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti. Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK