steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Podívejte se na záznam webináře ze 4. prosince 2018:

Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky

Zveme Vás na webinář IDEA StatiCa Connection. Tentokrát se budeme věnovat šablonám, knihovnám materiálů a sdílení dat. Probereme možnosti zrychlení návrhu styčníků pomocí předpřipravených šablon, ukážeme vám, že i složité styčníky jdou vytvořit pomocí parametrických šablon za pár minut. V rámci webináře se seznámíme s postupem, jak sdílet vytvořené materiály s kolegy a dalšími uživateli.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Connection Wednesdays: Analýza tuhosti

Příští týden ve středu budete mít poslední možnost se v letošním roce připojit k našim Connection Wednesdays. Tentokrát se naši kolegové z UK zaměří na analýzy tuhosti ocelového styčníku v IDEA StatiCa Connection.   Webinář poběží v anglickém jazyce ve středu 12....
Více

Webinář již zítra: Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky

Vážené inženýrky, vážení inženýři, nenechte si ujít webinář zaměřený na práci se šablonami, knihovnami materiálů a na sdílení dat v programu IDEA StatiCa Connection.  Webinář proběhne již zítra - v úterý 4. 12. 2018 ve 13:00 prostřednictvím platformy GoToWebinar....
Více

Betonářské dny 2018

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v Praze konaly 25. Betonářské dny 2018. I letošní ročník byl hojný na účast a kvalitu příspěvků. Speciálně děkujeme všem účastníkům, kteří nás přišli pozdravit na náš stánek, popřípadě shlédli jeden z našich příspěvků: Posouzení mezního...
Více

Webinář: Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky

Zveme Vás na webinář IDEA StatiCa Connection. Tentokrát se budeme věnovat šablonám, knihovnám materiálů a sdílení dat. Probereme možnosti zrychlení návrhu styčníků pomocí předpřipravených šablon, ukážeme vám, že i složité styčníky jdou vytvořit pomocí parametrických...
Více

Česká hlava pro české statiky

Povolání stavebního inženýra je náročné a často přehlížené. S radostí proto oznamujeme všem českým a slovenským statikům, že firma IDEA StatiCa získala vědecké ocenění Česká hlava 2018 v kategorii Industrie. Tisková konference proběhla dnes v Praze, slavnostní předání...
Více

Connection Wednesdays: BIM linky

Příští týden se můžete těšit na další díl Connection Wednesdays, ve kterém tentokrát uvidíte, jak lze pomocí nového Code-check Manageru pracovat s BIM linky. Již příští středu 28. listopadu od 11 a 18:00. Přihlásit se můžete zde....
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK