steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.

steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.

concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Návrh a posouzení styčníku velodromu v Jakartě

Webinář

Chtěli bychom Vás pozvat na první český webinář IDEA StatiCa Connection v roce 2018. Jelikož je začátek roku, rozhodli jsme se začít zlehka, a to jednoduchým, ale výborně navrženým detailem styčníku ocelové konstrukce zastřešení velodromu v Jakartě.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Citlivost výpočtu na síť v IDEA StatiCa Connection

V modelu přípoje musí být splněna určitá kritéria. V prví řadě, posudek styčníku musí být nezávislý na jemnosti sítě. Zejména u složitějších styčníků by měla být provedena studie závislosti výsledků na velikosti konečných prvků. V programu IDEA StatiCa Connection je...
Více

Školení v PRAGOPROJEKTU

PRAGOPROJEKT a.s. patří mezi významné projektově-inženýrské společnosti v oboru dopravních a inženýrských staveb. Pro zefektivnění navrhování betonových konstrukcí si firma pořídila softwarové řešení IDEA StatiCa. Minulý týden proběhlo školení pro dvanáct statiků, kde...
Více

Inovativní přístup k navrhování nestandardních betonových prvků

Tam, kde se standardními postupy již nevystačíme, je nutné hledat novou cestu k navrhování. IDEA StatiCa Detail nabízí inovativní nástroj pro řešení právě těchto oblastí (jako jsou ozuby, krátké konzoly, stěny s otvorem apod.), které jsou obecně označovány jako D...
Více

Webinář: Návrh a posouzení styčníku velodromu v Jakartě

Umíte v programu IDEA StatiCa zadat šrouby na kruhovou přírubu? A co když potřebujete jeden z nich vynechat? Nebo šrouby odsadit? Tohle a mnohem víc si ukážeme na webináři, který proběhne už příští týden v úterý 20. února, od 15 hodin. Jako příklad pro zadání šroubů...
Více

Šrouby v CBFEM metodě

Víte, jak jsou v CBFEM metodě implementované v programu IDEA StatiCa Connection modelovány šrouby? Šroub je rozdělen do tří sub-komponent, které simulují chování dříku šroubu v tahu, kontakt mezi deskou a hlavou šroubu, podložkou nebo maticí a kontakt mezi dříkem...
Více

IDEA ve Vaší firmě

Velmi nás zajímá, jak naši zákazníci používají program IDEA StatiCa v jejich každodenní praxi. Proto jsme některé z nich požádali, aby nám prozradili jejich nejoblíbenější prvek z našeho softwaru, který často používají.   Je nám skutečným potěšením poslouchat...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK