steel joint

Návrh ocelových styčníků - nově!

První software na světě, který dokáže navrhnout a posoudit všechny ocelové spoje a styčníky.
Jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle normy pro svařované, šroubované spoje a kotvení.
steel joint

Libovolná topologie, jakékoli zatížení, v minutách!

Celkové posouzení přípoje během pár minut. Analýza napětí a deformace, tuhosti, únosnosti připojeného prvku, posouzení boulení a návrhová únosnost styčníku.
concrete

Návrh stěn, nosníků a detailů - nově!

Návrh a posudek betonových stěn, nosníků a detailů libovolné typologie. Celkové posouzení během pár minut.
concrete

Vyztužte všechny své betonové detaily!

Automatická identifikace optimálního rozvržení výztuže pro zadané zatížení a podepření. Import jakéhokoliv tvaru z DXF. Celkový posudek podle normy.

Vítejte u IDEA StatiCa

Inženýrský software věnovaný posouzení styčníků, průřezů, nosníků a dalších detailů dle norem.

Podívejte se na webinář ze dne 12. února 2019:

BIM – návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

Použití BIM řešení je budoucnost navrhování konstrukcí. Díky tomuto řešení je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě. My si ukážeme, jak využít BIM propojení při návrhu a posouzení nosníku s ozuby a otvory z globálního modelu vytvořeném ve SCIA Engineer.

Návrh ocelových styčníků a spojů

IDEA StatiCa Connection navrhuje a posuzuje dle normy svařované nebo šroubované přípoje, rovinné nebo prostorové styčníky, komplikované svařence, kotvení nebo patky a všechny kombinace topologií. Dostaneme jasné posouzení vyhověl/nevyhověl dle norem EC/AISC/CISC v kompletním reportu s výkresovou dokumentací.  Pro analýzu je použita unikátní metoda CBFEM a model desko-stěnových konečných prvků. Při modelování uvažujeme elasticko-plastický model materiálu pro všechny prvky styčníku – plechy, prvky, šrouby nebo svary. Posuzujeme také předpjaté šrouby a počítáme s plastickým chováním svarů.

Analýza napětí a přetvoření všech styčníků. Zatížení je aplikováno v přírůstcích. Odpovídající stav napětí a deformace je vypočten a následně posouzen. Lineární analýza stability prvků styčníku, součinitele kritického zatížení s odpovídající tvary vybočení. Rotační a axiální tuhost styčníku (tuhý, polotuhý a kloubový) a charakteristiky styčníku – počáteční tuhost. Posudky styčníků na seismicitu. Iterační studie zjištění návrhového zatížení styčníku.

 

Vyztužení a posouzení betonových stěn, nosníků a detailů

IDEA StatiCa Detail vyztužuje a posuzuje všechny typy stěn, nosníků a detailů (ve 2D) jako jsou ozuby, otvory, závěsy, krátké konzoly, příčníky, rámové rohy a mnoho dalších. Přinášíme přehledné posudky MSÚ a MSP podle normy s kompletním výstupním protokolem a výkazem materiálu. Automaticky identifikuje nejefektivnější pozici výztuže. IDEA StatiCa Detail používá k analýze metodu konečných prvků, čímž je schopna překročit limity standartních postupů návrhu.

Nelineární analýza probíhající na pozadí. Napětí a přetvoření řízeno modifikovanou teorií tlakových polí. Výsledky pro výztuž dle Tension Chord modelu. Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění. Výsledky verifikované univerzitou ETH v Curychu.

 

 

BIM

IDEA StatiCa a globální pracovní postup

Vytvořte si vlastní projekt nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných.

Využijte integraci s Tekla Structures a Advance Steel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu.

 

Prostorový styčník z uzavřených profilů s výztuhami?

Bez problémů! Pro takovéto typy prostorových styčníků není v současnosti dostupná platná norma, výztuhy navíc nejsou normou pokryty ani pro styčníky rovinné! IDEA StatiCa díky své unikátní metodě CBFEM dokáže překročit omezení daná normou a můžete tak navrhnout v...
Více

FEM model v IDEA StatiCa Detail

  Náš model se skládá z několika entit, které mají zaúkol vystihnout všechny efekty, které je nezbytné popsat a namodelovat tak, aby bylo možné provést důkladný posudek dle platných norem. Jak pracuje náš model se můžete dozvědět v našem Centru dokumentů.  ...
Více

Connection Wednesdays – CHS profily v praxi

Příští týden se budete moct zúčastnit dalšího webináře ze série Connection Wednesdays. Bude zaměřen na modelování přípojů CHS profilů a uvidíte hned několik triků, jak si s nimi poradit. Webinář je v angličtině a vysíláme ho ve středu 20. února v 11 a 18:00.  ...
Více

Momentový přípoj… od teorie k praxi!

  Velmi rádi sdílíme příspěvky našich uživatelů i těch, kteří se rozhodli podrobit náš software podrobnější analýze. Jedním z takovýh je Eduardo Nuñez Castellanos, který na svém LinkedIn účtu napsal: "Na obrázku vidíte část studie, která proběhla na University of...
Více

BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

Použití BIM je budoucnost pro navrhování konstrukcí. Díky tomuto řešení je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě. Ukážeme si, jak využít propojení při návrhu a posouzení železobetonového...
Více

Kotevní oblast předpjatého nosníku

Pokud Vás zajímá, jak významná může být interakce dvou zdrojů diskontinuit, podívejte se na náš webinář s příkladem kotevní oblasti předpjatého nosníku!   ...
Více

Reference

My jako inženýři musíme vědět, že to, co poskytujeme, je plně zhotovitelné a navrhnutelné. Nemá smysl nabídnout dodavateli styčníkový spoj, pokud tomu tak není. IDEA StatiCa nám umožňuje získat výstup z – řekněme například modelu Advanced Steel – a velmi rychle prozkoumat možnosti.

Graham Aldwinckle

Associate Director, ARUP Londýn / UK