Prefab engineer

Complex en veilig betonontwerp, inclusief bouwfasen, details en openingen.

IDEA StatiCa voor Beton

Optimaliseer ontwerpen van prefab staven en zorg voor naleving van de norm en veiligheid.
  • RC-doorsneden voor balken, platen, wanden, kolommen
  • Algemene of voor-gedefinieerde geometrieën  (40 sjablonen)
  • Alle UGT / BGT-controles. Brandwerendheidscontroles
  • Samengestelde beton-betonnen secties
  • Balken van elke topologie. Niet-lineaire doorbuigingen
  • Wapening en codecontroles van muren en balkdetails
  • Controle van scheuren en doorbuiging. Compression softening. verstijving onder trek.
  • Automatische detectie van optimale wapeningspositie

Ontwerp en controleer al uw betonnen balken en details

Ontwerp en controleer complexe liggers

No more struggling to deliver complex and safe beam designs, including construction stages, details, openings. IDEA StatiCa Concrete quickly safety checks all of them and even covers specialties such as lateral stability check or shear stress check at the joint of composite cross-sections.

Geen moeite meer om complexe en veilige balkontwerpen op te leveren, inclusief bouwfasen, details en openingen. IDEA StatiCa Concrete controleert alles op veiligheid en omvat zelfs specialiteiten zoals laterale stabiliteitscontrole of afschuifspanningscontrole bij de verbinding van samengestelde doorsneden.

Compleze balken in in beton in IDEA RCS

Volledig ontwerp, analyse en norm-controle, in minuten

Optimaliseer wapening

IDEA StatiCa gaat efficiënt om met alle discontinuïteitsgebieden zoals muren, gedopte uiteinden, openingen, ophangingen, beugels en gebieden boven steunen. Met IDEA StatiCa kunt u elk concreet detail analyseren en bepalen hoeveel wapening nodig is en waar.

beton wapening optimaliseer wapening in IDEA Concrete

Alle UGT / BGT-controles die uw project nodig heeft

Complete rapporten. één tool

Het werken met meerdere tools om alle controles voor uw rapporten te genereren, kost veel tijd. IDEA StatiCa Concrete genereert en maakt  uitertste- en bruikbaarheidscontroles po (inclusief interactie en brandwerendheid) in volledig schaalbare en aanpasbare rapporten.

Heeft u hulp nodig ?

Via ons support center kunnen we u vragen beantwoorden.

Probeer ons

Probeer IDEA StatiCa gratis

Download een gratis proeflicentie van IDEA StatiCa