Projekty výzkumu a vývoje

Nejdůležitější výzkumné projekty posledních let. Kombinujeme rigorozní akademický přístup a vývoj softwarových nástrojů. Výsledkem jsou pokrokové aplikace pro stavební inženýry.

Výzkum, vývoj, programování, testování

Tvořit program pro stavební inženýry je komplexcní process. Uživatel vidí grafickou scénu, report data atd. Příběh každé aplikace IDEA StatiCa však začíná řadu let před tím - a to prvotním výzkumem, následně implementujeme nejmodernější metody v oblasti vývoje softwaru, tak i výpočtu/analýz, používaných ve strojírenství a dalších oborech. Spolupracujeme s vysokými školami, zejména s fakultami ETH Curych, (https://www.ethz.ch/de.html), ČVUT Praha (https://www.fsv.cvut.cz) a VUT Brno (https://www.fce.vutbr.cz)

IDEA StatiCa a Hilti

Hilti Group a IDEA StatiCa s.r.o. spojily své síly na poli vývoje softwaru a s využitím unikátní metody CBFEM (component-based finite element method) integrované do softwaru PROFIS Engineering vytvořily jedinečné řešení pro zlepšení efektivity práce inženýrů-statiků při navrhování kotvení a patek.Hlavním cílem spolupráce Hilti a IDEA StatiCa je přinést stavebním inženýrům další zlepšování rychlosti a přesnosti analýzy zakotvení ocelových prvků do betonu. Díky společnému vývoji se oběma společnostem podařilo odstranit celou řadu překážek v pracovních postupech a zvýšit tak produktivitu a bezpečnost stavebních projektů.

Projekt DR-Design (IDEA StatiCa Detail)

Každá betonová konstrukce má několik oblastí discontinuity - konzoly, otvory, patky apod. Cílem projektu DR-Design bylo vytvořit novou metodu a software pro automatizovaný a optimalizovaný návrh a posouzení oblastí diskontinuity v betonových prvcích. Aplikace IDEA StatiCa Detail umožňuje inženýrům efektivně navrhnout správnou topologii prvku i množství a umístění  výztuže. Tím umožňuje bezpečný a ekonomický návrh oblastí diskontinuity.

Projektový tým je složen z expertů z ETH Zurich a vývojáři společnosti IDEA StatiCa. První komerční verze programu IDEA StatiCa Detail byla dostupná v říjnu 2017. 

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Eurostars-2 se spolufinancováním z výzkumného a inovačního programu Horizont 2020 Evropské unie. ID: 7D16010

Projekt Merlion 2 (IDEA StatiCa Member)

Projekt řeší požadavky statiků a projektantů ocelových stavebních konstrukcí, kterým chybí obecný nástroj pro návrh zesilování prvků ocelových konstrukcí. V rámci projektu bude vyvinuta obecná metodika výpočtu dodatečně zesilovaných prvků pod zatížením, která bude ověřena experimenty.

Ve výsledné verzi umožní tato aplikace pevnostní a stabilitní výpočet a bude plně podporovat veškeré výpočty a analýzy nutné pro zesilování pod zatížením. Tedy výpočet v několika přírůstcích zatížení, při kterých dochází ke změně výpočtového modelu.

Projekt Merlion 1 (IDEA StatiCa Connection)

Tento software je výsledkem dlouhodobého projektu výzkumu a vývoje s kořeny v 90. letech, kdy náš CEO Lubomír Šabatka začal zkoumat toto téma s jedním z předních akademiků na celém světě v oblasti ocelových konstrukcí – profesorem Františkem Waldem.

Po letech příprav byl sestaven výzkumný tým, složený z vývojářů IDEA StatiCa a akademických pracovníků ze dvou technických vysokých škol v České republice – Českého vysokého učení technického v Praze (Prof. František Wald & tým) a Vysokého učení technického Brno (Prof. Miroslav Bajer & tým). Dali jsme dohromady dlouhodobé zkušenosti s vývojem komponentní metody (CM), praktické zkušenosti s navrhováním ocelových konstrukcí a prokázané odborné zkušenosti s metodou konečných prvků a vývojem softwaru. V rámci tohoto projektu bylo na výzkum, vývoj, validaci a verifikaci nové metody vynaloženo více než 1,5 mil. EUR a podílelo se na něm přes 30 lidí.