Zobrazení drátového modelu a interpretace výsledků betonových prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Aplikaci IDEA StatiCa 22.0 Member neustále vyvíjíme. Nyní jsme se zaměřili na implementaci různých typů analýz a vylepšili jsme následné zpracování výsledků.

Obrovské vylepšení bylo provedeno u interpretace výsledků pro beton IDEA StatiCa Member

  • Přidali jsme další možnost zobrazení konstrukce - Drátový model. Nyní můžete sledovat konstrukci v plném, průhledném nebo drátovém zobrazení.
  • Reakce zobrazené ve 3D scéně dle zvoleného zatížení nebo kombinace
  • 3D vizualizace deformované konstrukce. Můžete sledovat celkové posunutí (Usum) nebo jednotlivé složky ve směrech x,y a z (Ux, Uy, Uz).
Analýzou lineární ztráty stability (LBA) spočtete až 6 vlastních tvarů konstrukce
  • 3D vizualizace celkových výsledků MNA a GMNIA analýz
Souhrnné výsledky štíhlého betonového sloupu
GMINA-napětí ve výztuži štíhlého sloupu

K dispozici ve všech vydáních IDEA StatiCa Concrete a Prestressing.

Úvodní video s novými funkcemi v aplikaci IDEA StatiCa Member:

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0