Zhlaví pilíře

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad železobetonového zhlaví pilíře mostu analyzovaného v aplikace IDEA StatiCa Detail. Pro zrychlení pracovního postupu je geometrie modelu i výztuž importována z připraveného DXF souboru. Posudek dle normy je proveden i pro mezní stav použitelnosti. 

Vzorové projekty