Zbytková únosnost

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V programu IDEA StatiCa se pro posouzení zejména tlačených a předpjatých prvků používá i tzv. zbytkové únosnosti.

Pro posudky můžeme sestavit následující nerovnici pro normálové síly:

Na levé straně nerovnosti se nachází vnější zatížení a na pravé odolnost, která pozůstává z primárních účinků plynoucích ze síly odpovídající stavu dekomprese a účinků zbytkové únosnosti předpínací výztuže (reprezentující tlakovou rezervu v průřezu).

V důsledku tohoto zápisu nemůžeme vidět působící předpínací sílu P na straně vnějšího zatížení ani v programu IDEA StatiCa. Uvedeme si na jednoduchém příkladu:

N0pp reprezentuje působící primární sílu navozující základní napětí v předpínací výztuži

NEd reprezentuje působící vnější zatížení – v tomto případě bylo vnější zatížení nulové