Vylepšení výpočtu tuhosti

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Správné stanovení tuhosti železobetonového průřezu je stěžejní pro posouzení mezního stavu použitelnosti. Rozhodně nelze o jednoduchou záležitost. Objevuje se mnoho teorií a přístupů, jak stanovit odpovídající tuhost ŽB průřezu.

Ve verzi 21 jsme zlehka změnili principy výpočtu, ale významně vyčistili a přeorganizovali strukturu prezentace výsledků.

Předchozí verze nabízely některé hodnoty pro výpočet tuhosti opakovaně, zatímco jiné chyběly. Bylo těžké porozumět, jaké tuhosti jsou vůbec počítány.  V nynější verzi uživatelé naleznou jasné a rozsáhlé tabulky všech potřebných tuhostí a mezi výsledků v samotné aplikaci RCS. Nyní zjistíte tuhost a odpovídající charakteristickou nebo kvazi - permamentní kombinaci spolu s ohybovým momentem na mezi vzniku trhliny a další.

Dostupné v edici Expert Enhanced.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0