Analýza únavy: nominální napětí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Analýza únavy slouží k určení rozsahu normálového a smykového napětí mezi dvěma zatěžovacími stavy. Tato napětí odpovídají nominálním napětím a je třeba je dále vyhodnotit podle postupů předepsaných normou. Předpokládá se, že výsledky analýzy únavy se použijí pro návrh detailů s cyklickým zatížením, kde se neočekává žádné přetváření.

Únava - normálové napětí

Analýza únavy neposkytuje výslednou únosnost ani počet cyklů zatížení, které může detail přenést. Poskytuje pouze vstupy do dalších posudků dle normy (nominální napětí v uživatelsky i automaticky definovaných řezech).

Nominální napětí je možné vyhodnotit pro:

  • Šrouby – pro tah i smyk
  • Svary – v automaticky generovaných řezech na plechu poblíž svaru
  • Plechy – v uživatelsky definovaných řezech

Nominální napětí se určí odečtením napětí referenčního zatěžovacího stavu od jiného zatěžovacího stavu.

Pokud zadáte více zatěžovacích stavů (např. „Reference“, LE2 a LE3), můžete číst výsledky pro každý zatěžovací stav přepínáním mezi LE na horním pásu karet.

Pro více informací o analýze únavy si prosím projděte další články v centru podpory:

Theoretical Background: Fatigue analysis type

Fatigue analysis – Butt welds of I section

Dostupné v edici Expert Enhanced.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0