Vybrané zatěžovací stavy ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa přes XML

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Je možné posoudit kritický prvek spojitého spřaženého mostu v IDEA StatiCa Beam včetně účinků teplotních a dopravních zatížení?

Ano, máte-li globální model mostu ve SCIA Engineer, celý proces je velmi jednoduchý a efektivní. S využitím funkcionality uživatelem definované vnitřní síly prostřednictvím  xml souboru importujete vybrané zatěžovací stavy spočtené ve SCIA Engineer. 

Přiložené video ukazuje, jak vytvořit xml soubor a vybrat kritické zatěžovací stavy ve SCIA Engineer. Následně je ukázán import xml souboru v aplikaci IDEA StatiCa Beam.

Související články