Účinná plocha v posudku tlakové únosnosti betonového bloku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Stanovení hodnoty pro průměrné tlakové napětí v betonu pod patní deskou je nutné pro posouzení tlakové únosnosti betonového bloku Kontaktní tlakové napětí se vypočítá jako normálová tlaková síla působící na betonový blok N lomeno účinná plocha, na kterou je rozložena normálová síla Aeff (efektivní plocha).

Efektivní plocha Aeff se vypočítá jako průseč plochy kontaktního napětí Aeff,FEM a plochy dodatečného obvodu kotveného prvku Aeff,cm (jeho průřezu). Tyto hodnoty se vypočítají automaticky na pozadí na základě CBFEM  analýzy a stanovení dodatečného obvodu průřezu prutu dle normy.

Související články

Plocha betonového kužele pro jednu kotvu a skupinu kotev

Letní webináře - Kotvení rychle a jednoduše