Relativní pozice prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

S pomocí této novinky jednoduše umístíte prvky relativně k jiným prvkům či plechům. Jednotlivé prvky lze nyní taky snadno zarovnat k povrchu jiného. Zarovnávané plechy jsou pak posunuty, případně pootočeny tak, aby byly rovnoběžné.

Pozici prvku lze změnit v nastavení jeho vlastností.

Relativní pozice prvků

Tato nová funkcionalita je navíc dostupná i pro vybrané operace: Výztuhu lze umístit relativně k jinému plechu. Výchozí směr výztužného plechu je uvažován kolmo k ose prvku. 

Zadání v jednotlivých operacích je jednotné – tabulka s parametry nově obsahuje možnost nastavení "Horní hrana oceli" pro tyto operace:

  • Přípojný úhelník
  • Přípojný plech
  • Čelní deska
  • Příložka
  • Zárodek
  • Deska-deska
Relativní pozice prvků

Rozmístění šroubů: Nastavení referenční linie

Relativní pozice prvků

Rozmístění šroubů: Nastavení referenční linie

Dostupné v edici Expert Enhanced.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)