Spojitý kompozitní nosník

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad spojitého spřaženého mostního nosníku T průřezu. Nosník v první fázi je obvykle prefabrikovaná betonová konstrukce. Horní vrstva je tvořena železobetonovou monolitickou deskou. Předpínací kabely použité v tomto modelu mají přímý a parabolický tvar. Tento prvek je typický pro mostní konstrukce. Analýza byla provedena s ohledem na fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Modelováno v aplikaci IDEA StatiCa Beam.

Vzorové projekty