Spojení nosníku se sloupem pomocí úhelníků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vodorovný ocelový válcovaný nosník I-průřezu polotuze spojený se svislým sloupem rovněž I-průřezu. Přípoj byl navržen pomocí šroubovaných přípojných úhelníků na horní pásnici a stojině a přivařeného úhelníku na spodní pásnici vodorovného nosníku. Model byl analyzován v IDEA StatiCa Connection.