Smyková síla ve šroubu podle počtu smykových rovin

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud vás překvapí, že se smykové síly ve výsledcích analýzy šroubů liší od očekávaných hodnot, pak je pravděpodobné, že ve sledovaných šroubech je více smykových rovin.

U skupiny šroubů ve smyku předpokládá analytický přístup rovnoměrné rozložení smykové síly na každý šroub. Proto se smyková odolnost přípoje vypočítá jako smyková odolnost jednoho šroubu vynásobená počtem šroubů a provede se jednoduché posouzení proti celkovému působícímu smyku.

IDEA StatiCa Connection používá jiný a přesnější přístup. Díky technologii CBFEM se smykové síly počítají pro každý šroub zvlášť. Pokud jde napříč šroubem více smykových rovin, vypočítá se působící smyková síla přesně pro každou rovinu zvlášť.

Únosnost přípoje se vypočte pro každý šroub a každý šroub se posoudí zvlášť na nejvyšší hodnotu smyku ze všech jeho smykových rovin.

V tabulce výsledků se hodnoty smykových sil pro jednotlivé smykové roviny v jednom šroubu zobrazí společně oddělené lomítkem (/).

Související články

Omezení pro průchozí šrouby a duté profily