Omezení pro průchozí šrouby a duté profily

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

IDEA StatiCa Connection umožňuje navrhovat téměř cokoli. Některé přípoje jsou však nestandardní a nelze je posoudit jednoduchými posudky, které poskytují standardní normy implementované v IDEA StatiCa. Jedním z nich jsou spoje dutých profilů (zejména RHS) s průchozími šrouby.

Průchozí šrouby (through bolts) jsou alternativou k různým systémům šroubů pro duté profily, jako blind bolts, hollo bolts, flow-drill bolts, atd. Lze je snadno použít, stačí závitové tyče, matice a podložky. Konstrukci a montáž je však třeba pečlivě promyslet.

  • Především nelze šrouby předepínat a i těsně utažené šrouby se musí utahovat velmi opatrně, aby nedošlo k zploštění dutého profilu. 
  • Za druhé, šrouby nepodléhají typickému způsobu poruchy při zatížení ve smyku. Posouzení šroubů ve smyku neplatí a průchozí šroub musí být navržen jako čep.
  • Zatřetí, plechy nejsou sevřeny šroubem a mohou se deformovat. Jejich odolnost v únosnosti je ve srovnání s typickým šroubovým spojem snížena.

Tyto skutečnosti je třeba zohlednit při návrhu a doplnit příslušné posudky v aplikaci IDEA StatiCa Connection, aby byla zajištěna správnost a úplnost posudku průchozího šroubu.

Tento článek vychází z článku Jasona McCormicka, Connecting Hollow Structural Section Members with Through-Bolts.

Související články

Varování pro dlouhé šrouby skrz duté profily