Rovnováha vnitřních sil v aplikaci IDEA StatiCa Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Někdy je efektivnější zaměřit se jen na problémovou část konstrukce. V aplikaci IDEA StatiCa Detail to lze provést díky funkci oříznutého konce. V tomto článku si vysvětlíme, jak správně nastavit vnitřní síly, abychom měli správný model.

Důležité je vědět, že vnitřní síly lze v projektu nastavit pouze v případě modelování konstrukce s oříznutým koncem.  A také, že tato funkce je k dispozici pouze pro určité konstrukce, konkrétně pro nosníkové prvky. 

Jak tedy nastavit vnitřní síly pro jednotlivé typy:

Jednoduchý nosník s krajní podporou

U tohoto modelu je rovnovážný bod umístěn nad podporou na okraji nosníku. Pro dosažení rovnováhy je třeba definovat zatížení jako v globálním modelu a hodnoty vnitřních sil. V tomto konkrétním případě jsou vnitřní síly, které je třeba vyplnit, ve skutečnosti reakce v podpoře převzaté z globálního modelu a nastavené jako svislá smyková síla. Správnost výsledků zkontrolujeme na diagramu vnitřních sil zobrazeném v hlavním grafickém okně aplikace. Program automaticky počítá hodnoty vnitřních sil k oříznutému konci nosníku, takže nakonec byste měli vidět stejné výsledky přesně pro toto místo jako v globálním modelu.

Jednoduchý nosník s podporou uprostřed

U tohoto typu je rovnovážný bod opět umístěn nad podporou a postup je téměř stejný jako v případě příkladu s krajní podporou. Jediný rozdíl je v zadání vnitřních sil. Ty je třeba zadat z obou stran podpory. Správnost lze zkontrolovat pohledem na diagram vnitřních sil a na reakci v podpoře - tato hodnota by měla být stejná jako absolutní součet smykových sil.

Výřez nosníku

Poslední typ pro ojedinělý nosník. Platí stejná pravidla jako v předchozích příkladech. Pouze v tomto případě můžete ručně upravit polohu rovnovážného bodu pomocí souřadnic X vztažených ke globálnímu souřadnému systému. Vyplníte tedy hodnoty pouze pro tento konkrétní bod.

Rámový roh

V případě rámového rohu je bod rovnováhy, tedy poloha definice vnitřních sil, v průsečíku os prutů - uzlu v globálním modelu. Sklon ani typ kloubu nemají na definici rovnovážného bodu vliv.

Křížení

Podmínky vstupu vnitřních sil jsou stejné jako u rámového rohu.


Praktický příklad

Pro lepší pochopení se podívejte na ukázku. V následujícím videu uvidíte, jak vložit síly získané z globálního modelu. Příklad ve videu je součástí dříve streamovaného webináře: IDEA StatiCa: Code-checking a column with bracket according to ACI using IDEA StatiCa. 

Pozn.: Webinář je pouze v anglickém jazyce.


Try IDEA StatiCa for free

Start your trial today and enjoy 14-days of full access and services free of charge.

Související články

IDEA StatiCa návod - Rámový roh

Jak vyřešit prostupy v nosníku

Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily