Proč IDEA StatiCa Prestressing?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

IDEA StatiCa Prestressing poskytuje ekonomický a komplexní návrh pro každodenní inženýrskou praxi.

Používáme inovativní metody pro MKP modelování a nelineární posudky pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Reologické jevy a fáze výstavby se berou do úvahy pomocí časově závislé analýzy (TDA).

Podívejte se na úvodní webinář o hlavních funkcionalitách, o metodě a o validaci výsledků:

Posudky dle Eurokódu (EC2) a SIA jsou provedeny pro mosty malých a středních rozpětí, budovy a nádrže. Vždy podle aktuálních norem a národních příloh. Umožňujeme spočítat monolitické, prefabrikované i spřažené konstrukce. 

Podívejte se na některé z unikátních funkcí IDEA StatiCa Prestressing tady