Jaké unikátní funkce má IDEA StatiCa Prestressing?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Prestressing nabízí kompletní řešení pro návrh a posouzení předpjatých prvků.

K unikátním funkcím IDEA StatiCa Prestressing patří například:

 • Automatický výpočet účinků a ztrát předpětí
 • Libovolná topologie předpínací výztuže
 • Všechny posudky MSÚ a MSP dle Eurokódu
 • Předem a dodatečně předpjaté prvky, 3D nosník
 • Nelineární průhyby s vlivem trhlin na nosníku, krátkodobé a dlouhodobé průhyby
 • Nelineární dotvarování
 • Fáze výstavby, časově závislá analýza
 • Uživatelská pevnost betonu v čase předpínání
 • Posudek příčné stability nosníku
 • Obecná geometrie předpjatých průřezů; 40 šablon
 • Spojitý spřažený nosník