Příkazy v Checkbotu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Checkbot je nástroj BIM propojení pro správu a synchronizaci kontrukčních detailů (styčníky, prvky) importovaných do IDEA StatiCa z jiných programů. Spouští se přímo v programech, odkud se budou modely importovat, pomocí přidaných příkazů nebo tlačítek. Funkce Code-check manageru se mírně liší v závislosti na tom, zda je zdrojový program typu CAD nebo MKP.

Import:

 • Styčník - importuje vybraný uzel do aplikace IDEA StatiCa Connection.
 • Prvek (pouze MKP programy) - importuje vybraný prvek do aplikace IDEA StatiCa Member.

Akce pro vybranou položku:

 • Otevřít - otevře vybranou položku v příslušné aplikaci.
 • Reset (pouze MKP programy) - odstraní všechny úpravy na importované položce a vrátí model do výchozího stavu.
 • Vypočítat - synchronizuje a vypočítá vybranou položku projektu a zobrazí novou sadu výsledků.
 • Synchronizovat (pouze CAD programy) - detekuje změny ve zdrojovém projektu již importované položky (změny tloušťky plechů, změny průřezů, změny vlastností svarů, šroubů) a aktualizuje je v modelu IDEA StatiCa.
  Poznámka: Neumaže / nepřidá do modelu nové plechy nebo prvky, nebo jejich změněné pozice; v takovém případě je nutné smazat aktuální položku a znovu ji importovat
 • Smazat - smaže vybranou položku

Akce pro všechny položky:

 • Calculate all - synchronizuje a vypočítá všechny položky projektu a zobrazí nové sady výsledků.
 • Synchronize all - detekuje změny ve zdrojovém projektu již importovaných položek (změny tloušťky plechů, změny průřezů, změny vlastností svarů, šroubů; nové účinky zatížení) a aktualizuje je v modelech IDEA StatiCa.
  Poznámka: Neumaže / nepřidá do modelu nové plechy nebo prvky, nebo jejich změněné pozice, nebo nové či umazané zatížení; v takovém případě je nutné smazat aktuální položku a znovu ji importovat

Poznámka:

Mějte prosím na paměti, že IDEA StatiCa se synchronizuje jednosměrně s projektem v jiném programu, nikoli naopak.

 • MKP program - synchronizace neovlivní navržené operace (ořez, čelní deska, ...).
 • CAD program -  synchronizace neovlivní zadané účinky zatížení.

Změníme-li jakýkoliv parametr (průřez, kombinace zatížení, operace) v importovaném modelu v IDEA StatiCa a poté jej synchronizujeme se zdrojovým projektem, všechny úpravy (kromě výše uvedených) budou ztraceny a nahrazeny parametry ve zdrojovém projektu.

Např. Pokud upravíte návrh přípoje v aplikaci IDEA StatiCa Connection na modelu, který jste předtím importovali z Tekla Structures, a poté jej synchronizujete, změny provedené v IDEA StatiCa Connection budou nahrazeny aktuálním stavem v Tekla Structures.