Přerušení na mezním přetvoření

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Někdy se může stát, že je přípoj přetížen a překročí mezní hodnotu plastické deformace. V některých takových případech není efektivní nechat software pokračovat ve výpočtu a aplikovat 100 % zatížení. Pro tyto případy máme k dispozici funkci Přerušit na mezním přetvoření.

Jak to funguje

Funkce Přerušit na mezním přetvoření v IDEA StatiCa Connection je ve výchozím nastavení vypnutá. To znamená, že i když je konstrukce přetížená, po spuštění analýzy se zastaví výpočet až po aplikaci 100 % vstupního zatížení (ve většině případů. V některých případech software není schopen aplikovat 100 % zatížení. Jaký může být důvod, viz článek Výpočet 0% nebo nedoběhne do 100%). A zobrazí se odpovídající výsledky.

Přerušit na mezním přetvoření

V některých případech však může být přípoj příliš složitý a analýza trvá dlouho. Nebo předpokládáte, že konstrukce selže, takže chcete rychle zjistit, jak velké zatížení je přípoj schopen přenést.

Chcete-li zjistit, která část přípoje je nejslabší a který prut nebo komponenta zkolabuje jako první, doporučujeme použít funkci Přerušit na mezním přetvoření. 

Tato funkce zastaví proces iterace analýzy konečných prvků, když jeden z posudků dosáhne mezní hodnoty. V takovém případě se použije pouze příslušné procento zadaného zatížení.

Přerušit na mezním přetvoření

Kde ji najdete

Pokud chcete aktivovat funkci Přerušit na mezním napětí, vyberte tlačítko Norma na horním pásu v části Návrh nebo Posudek. Zobrazí se průvodce Nastavení normy a výpočtu.

Zaškrtněte políčko Přerušit na mezním přetvoření a potvrďte OK

Přerušit na mezním přetvoření

Související články

Výpočet 0% nebo nedoběhne do 100%

CBFEM - jak funguje, shoda s normami, validace a verifikace

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro EN