Poznámky k vydání verze 8.0

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Poznámky k vydání verze 8.0

Verze 8 je další kapitolou v zjednodušování a vylepšování Vašeho procesu navrhování betonových konstrukcí. Přichází rok po vydání verze 7 a přináší mnoho nové funkcionality a vylepšení. Většina z nich byla inspirována našimi uživateli, prodejci a partnery.

Hlavní vylepšení

 • Kombinace v kombinacích
 • Uživatelsky zadané skupiny zatížení
 • Zalomené předem předpjaté kabely
 • Implementace posudků nového NEN dodatku
 • Lineární napětí od předpětí po délce nosníku

Vylepšení

 • Zatěžovací stavy můžou být přiřazeny do více skupin zatížení v kombinacích
 • Importované zatěžovací stavy pohyblivého zatížení jsou sloučeny do jediného zatěžovacího stavu
 • RCS projekt – uložení jako binární soubor
 • IOM – testy vstupních dat
 • Export výkazu materiálu do XLS
 • Obecné nastavení přesunuty na lištu (ribbon)
 • Omezený posudek interakce i v RCS

MKP Linky

 • Export nosníků z Advance Design do IDEA Beam

Novinky

Kombinace v kombinacích

Možnost vnořit kombinaci do kombinace byla přidána do nové verze. Tento postup je dostupný přes novou záložku v správci skupin zatížení.

Zatěžovací stavy přiřazeny do více skupin zatížení v kombinacích

Někdy může být přínosné přiřadit zatěžovací stavy do odlišných skupin zatížení pro různé zohlednění koeficientů (psí, gama, …) v rozdílných kombinacích.

Uživatelsky zadané skupiny zatížení

Uživatel si od teď může nadefinovat vlastní typy skupin zatížení pro mostní konstrukce. Ku příkladu poslouží skupiny jako tramvaje, nadrozměrné/nestandartní náklady, vozy metra atd. Tyto skupiny můžou být zahrnuty/vyloučeny z výpočtu posudků zatížitelnosti dle checkboxu Doprava.

Importované zatěžovací stavy pohyblivého zatížení

V předešlých verzích se po importu např. z Midas Civil pracovalo s 12 zatěžovacími stavy. Nejnovější vylepšení spočívá v uživatelsky přívětivějším importem jako jeden zatěžovací stav obsahující všechny tyto složky. Toto zjednodušení se projeví hned v několika případech, a to zejména u vytváření kombinací nebo u zadávání dat pro výpočet zatížitelnosti. LM1+N, LM1-N, LM1+Vy, … je nahrazeno MV-LM1.

RCS – uložení jako binární soubor

Nová možnost uložení RCS projektu jako binární soubor byla přidána. Uložení ve formátu XML je stále dostupní přes standartní proces.

Zalomené předem předpjaté kabely

V prefabrikátech se čas od času používají zalomené kabely. Teď byla možnost zadat zalomené kabely přidána do Návrhu kabelů. Zadání změny excentricity po délce kabelu je přístupné v nové záložce u zadávání geometrie kabelu.

IOM – testy vstupních dat

IOM – testy vstupných hodnot je rozšíření vyvinuto zejména pro zákazníky a partnery, kteří používají IOM rozhraní pro nelineární analýzu a návrh v IDEA StatiCa.

Export výkazu materiálu

Export výkazu materiálu do formátu XLS byl přidán pro zlepšení vašeho procesu návrhu. Zahrnuje veškeré údaje betonu a betonářské i předpínací výztuže použité v projektu.

Implementace posudků nového NEN dodatku

Implementovali jsme změny v dodatku pro Nizozemsko pro naše zákazníky. Návrh vyztužení by měl respektovat normově závislé výpočty a posudky.

 • Změna výpočtu šířky trhlin sr,max dle následujícího předpisu:
 • Nahrazení rovnice 7.11: Návrh vyztužení respektuje normově závislé výpočty dle implementace efektivního modulu Ef.

Obecné nastavení přesunuty na lištu (ribbon)

Přesunuli jsme obecná nastavení na lištu abychom uživatelsky zpříjemnili modul RCS. Nové tlačítka naleznete v pravé části ribbonu.

Lineární napětí od předpětí po délce nosníku

Nová funkcionalita v Návrhu kabelů počítá lineární napětí po délce nosníku. Tato funkce je nápomocná zejména při návrhu a ladění síly v kabelech a úprav trasování. Zcela nový přístup k návrhu kabelů v IDEA StatiCa.

Advance Design

Nový BIM link s Advance Design od Graitec s možností importu nosníků do IDEA Nosník.

Náběhový nosník s obecným průřezem importovaným do IDEA StatiCa

Omezený posudek interakce

Dodali jsme omezený posudek interakce taky do RCS modulu. V předešlých verzích jste na tuhle funkcionalitu mohli natrefit pouze v modulu Nosník. K využití posudku nahlédněte do Aktuální řez a extrém -> Dimenzační dílec -> Data dílce a zaškrtněte checkbox Omezený posudek interakce. Po tomto nastavení by jste měli být schopni rozhodnout zda-li chcete posudek využít pro únosnost nebo použitelnost v záložce Vnitřní síly.